زمین‌ ساخت صفحه ای

زمین‌ ساخت صفحه ای - ژئوفیزیک - مطالعات ژئوتکنيک - مطالعات GPR - مطالعات ژئوفیزیک

در سال ۱۹۱۵ آلفرد وگنر دانشمند آلمانی تبار اظهار داشت که قاره‌ها در جای خود ثابت نیستند و به طور دائم در سطح زمین نسبت به هم  ر حال جابه جا شدن هستن . این نظریه تحت عنوان نظریه زمین ساخت ورقه ای در جهان شناخته می‌شود. این دانشمند که شاید بتوان او را پایه‌گذار دانش تکتونیک به مفهوم جدیدش دانست، علت متعددی را در تأیید نظریه خود ارائه داد که در رأس آنها می‌توان از شباهت باور نکردنی در حاشیه آمریکای جنوبی و آفریقا نیز نام برد. در ادامه به مبحث زمین‌ ساخت صفحه ای می پردازیم. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع خدمات مانند: مطالعات ژئوفیزیک، اکتشاف آب ، مطالعات GPR ، مطالعات لرزه نگاری، آزمایش دانهول ،مطالعات ژئوالکتریک ، سونداژ ، مطالعات الکترومغناطیس , مطالعات ژئوتکنيک ، آزمایشات درون چاهی ،‌ آزمایش مگنتومتری با شرکت آسیا ژئوفیزیک و ژئوتکنیکی تماس بگیرید.

زمین‌ساخت صفحه‌ای:

تکتونیک صفحه‌ای یا به انگلیسی: Plate tectonics به بررسی و مطالعهٔ  انواع حرکات وسیع‌مقیاس در سنگ‌کُرهٔ (به انگلیسی: لیتوسفر) کُرهٔ زمین می‌پردازد. این نظریه بر اساس و پایه نظریهٔ رانش قاره‌ای در نخستین دهه‌های قرن بیستم مطرح گردید و پس از اثبات مفهوم گسترش بستر دریا در سال‌های ۱۹۵۰ تا حدود ۱۹۶۰  توسط بسیاری از زمین شناسان جهان پذیرفته شد.

بر اساس این نوع نظریه، سنگ‌کُره یا پوستهٔ کُرهٔ زمین یا به انگلیسی: لیتوسفر زمین از صفحاتی به انگلیسی: صفحات تکتونیکی تشکیل می‌شود که در نهایت شامل ۷ یا ۸ صفحهٔ اصلی و پایه، که در مواردی خود از تعدادی صفحات کوچک تر نیز تشکیل می‌شوند، ساخته شده‌است.

این صفحات به‌شکل  مداوم در حال حرکت هستند و بر اثر برخورد این نوع صفحات پدیده‌هایی همچون زلزله گسل،شکستگی ها، تشکیل کوهها تشکیل درازگودالها و همچنین چین خوردگی و سایر پدیده‌ها حاصل می‌شوند. میزان حرکت این صفحات از کمترین حد ۰ میلی‌متر در سال تا بیشترین حد آن ۱۰۰ میلی‌متر در سال، بسته به نوع، جایگاه و شرایط آن‌ها نیز تخمین زده می‌شود.

صفحات تشکل‌دهندهٔ پوستهٔ زمین به‌ شکل کلی از دو نوع سنگ‌کره‌های اقیانوسی و سنگ‌کره‌های قاره‌ای کلفت‌تر و ضخیخم تر تشکیل می‌شوند که هر نوع پوسته‌های خاص و ویژه خود را دارند.

صفحات پوستهٔ زمین یا به انگلیسی: تکتونیک به این علت قابلیت حرکتی را دارند که سنگ‌کُره‌های پوشانندهٔ سطح زمین دارای جِرم حجمی و نیروی بسیاری در مقایسه با لایه‌های زیرینِ خود به نام سست‌کُره می باشند.

از این دانش برای مطالعهٔ انواع نحوهٔ رخداد زلزله، زمین‌شناسی مهندسی و مطالعهٔ مخازن نفت و گاز ها  استفاده می‌شود.

مفهوم زمین‌ساخت همچنین برای گفتگو دربارهٔ حرکات آهستهٔ صفحه‌ها نیز به‌کار می‌رود، که در آن مورد به آن نیز بیشتر زمین‌ساخت صفحه‌ای یا رانش قاره‌ای گفته می‌شود. زمین‌ساخت همچنین به مباحث زلزله ای، صفحات قاره‌ای و پدیده‌هایی از این دست می‌پردازند.

صفحه‌های اصلی:

۷ صفحه اصلی و مهم وجود دارد که لیست آن را به ترتیب وسعت در زیر مشاهده می‌کنید.

 1. صفحه اقیانوس آرام، که مساحت: ۱۰۳٬۳۰٬۰۰۰km²
 2. صفحه آمریکای شمالی، که مساحت: ۷۵٬۹۰٬۰۰۰km²
 3. صفحه اوراسیا، که مساحت: ۶۷٬۸۰٬۰۰۰km²
 4. صفحه آفریقا، که مساحت: ۶۱٬۳۰٬۰۰۰km²
 5. صفحه جنوبگان،  که مساحت: ۶۰٬۱۰٬۰۰۰km²
 6. صفحه هند، که مساحت: ۵۸٬۰۰٬۰۰۰km²
 7. صفحه آمریکای جنوبی، که مساحت: ۴۳٬۶۰٬۰۰۰km²

صفحه‌های کوچک‌ تر:

 1. صفحه نازکا، با مساحت: ۵٬۵۰۰٬۰۰۰km²
 2. صفحه دریای فلیپین، با مساحت: ۵٬۵۰۰٬۰۰۰km²
 3. صفحه دریای عربی، با مساحت: ۵٬۰۰۰٬۰۰۰km² یکی از ۳ صفحهٔ هند، عربستان و آفریقا است که صفحهٔ قاره‌ای را تشکیل داده‌اند.
 4. صفحه کارائیب، با مساحت: ۳٬۳۰۰٬۰۰۰km²
 5. صفحه کوکوس، با مساحت: ۲٬۹۰۰٬۰۰۰km²
 6. صفحه کارولین، با مساحت: ۱٬۷۰۰٬۰۰۰km²
 7. صفحه اسکاشیا، با مساحت: ۱٬۶۰۰٬۰۰۰km²
 8. صفحه برمه، با مساحت: ۱٬۱۰۰٬۰۰۰km²
 9. صفحه جزایر هیبرید (واقع در غرب اسکاتلند)، با مساحت: ۱٬۱۰۰٬۰۰۰km²

مفاهیم اصلی نظریه زمین ساخت ورقی را به نحو زیر می‌تواند خلاصه شود:

1) بخش‌های خارجی و بیرونی زمین از تعدادی ورقه های (صفحه) مجزا درست شده است که به ندرت در درون آنها زمین لرزه‌ای اتفاق می‌افتد. حاشیه این ورقه‌ها با لزره‌خیزی زیاد مشخص می‌گردد.
2) ورقه‌ها با توجه به نوع موقعیت جغرافیایی کنونی آنها نامگذاری شده است. به طور کلی سطح زمین از تعداد شش ورقه مهم و بزرگتر به نامهای آفریقا، اورازیا (اروپا – آسیا)، هند، اقیانوس آرام، جنوبگان و آمریکا و تعداد بیشتری ورقه کوچکتر نیز تشکیل شده است.
3) هر ورقه به طور مخیانگین 150 کیلومتر ضخامت دارد و متشکل از پوسته و گوشته فوقانی، یعنی سنگ کرهمی باشد.
4) در زیر ورقه‌ها لایه‌ای متشکل از سنگه ای نرم و شکل پذیر به نام سست‌کره قرار دارند. کاهش سرعت حرکت امواج لرزه‌ای در سست‌کره وسیله بسیار مناسبی جهت تعیین موقعیت آن می باشد.
5) ورقه‌های سنگ کره در یک جا ثابت نیستند و نسبت به هم دائم حرکت می‌کنند. از این رو حاشیه ورقه‌ها مناطق فعالیتهای شدید زمین ساختی، آذرین و دگرگونی می باشد.
6) حرکت ورقه‌ها نسبت به هم در برخی از مناطق حالت دور شونده دارد مثل خط مرکزی در اقیانوس اطلس و مرکز دریای سرخ. به این صفحات واگرا نیز می‌گویند. در برخی دیگر از مناطق صفحات به یکدیگر نزدیک می‌شوند و پس از برخورد، یکی به زیر دیگری فرو می‌رود. که این نوع فرآیند را فرورانش می‌گویند. مثل فرورانش صفحه عربستان به زیر ایران مرکزی در امتداد کوه زاگرس. این محل‌ها را مرزهای همگرا زمین می‌نامند. در مواردی دیگر نیز گاه صفحات بدون تأثیری بر روی هم از کنار هم  عبور م‌کنند. به این نوع مرزها نیز حاشیه خنثی نیز می‌گویند.

خدمات شرکت ژئوفیزیک مانند: مطالعات ژئوفیزیک ، اکتشاف آب ، مطالعات GPR ، مطالعات لرزه نگاری، آزمایش دانهول ،مطالعات ژئوالکتریک ، سونداژ ، مطالعات الکترومغناطیس ، مطالعات ژئوتکنيک ، آزمایشات درون چاهی ، مطالعات الکترومغناطیس آزمایش مگنتومتری

جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع خدمات مانند: مطالعات ژئوفیزیک ، اکتشاف آب ، مطالعات GPR ، مطالعات لرزه نگاری ، آزمایش دانهول ،مطالعات ژئوالکتریک ، سونداژ ، مطالعات الکترومغناطیس، آزمایش مگنتومتری با شرکت آسیا ژئوفیزیک و ژئوتکنیکی تماس بگیرید.

اینستاگرام آسیا ژئوفیزیک

مطالعات الکترومغناطیس – مطالعات ژئوالکتریک – مطالعات لرزه نگاری – مطالعات GPR ، سونداژ – مطالعات ژئوتکنيک – آزمایشات درون چاهی – مطالعات ژئوالکتریک – مطالعات GPR – اکتشاف آب – مطالعات ژئوتکنيک – مطالعات ژئوالکتریک – مطالعات GPR – مطالعات الکترومغناطیس – مطالعات ژئوفیزیک – مطالعات GPR – مطالعات ژئوالکتریک – مطالعات الکترومغناطیس -مطالعات ژئوتکنيک – مطالعات ژئوتکنيک- مطالعات ژئوتکنيک – مطالعات ژئوفیزیک- اکتشاف آب آزمایش مگنتومتری – آزمایش دانهول – آزمایشات درون چاهی – میدان گرانشی – آزمایش دانهول

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  خانهخدماتتماسارتباط با ما