آزمایش دانه بندی خاک

آزمایش دانه بندی خاک - خدمات شرکت ژئوفیزیک مانند: مطالعات ژئوفیزیک ، اکتشاف آب ، مطالعات GPR ، مطالعات لرزه نگاری، آزمایش دانهول

آزمایش های دانه بندی خاک یکی از ساده ترین و مفیدترین نوع آزمایشات علم در مکانیک خاک جهت طبقه بندی ، شناسایی جنس و رفتار انوع خاک های گوناگون می باشد. مطالعات انجام شده بر روی این نمونه های خاک به خوبی به ما نشان می دهد رفتار خاک تا حدود بسیار زیادی متاثر از جنس و اندازه های ذرات تشکیل دهنده خاک و انواع کانی های تشکیل دهنده خاک ها می باشد.آزمایش های دانه بندی انواع خاک یکی از ساده ترین و مفیدترین انواع آزمایشات در علم مکانیک خاک در جهت طبقه بندی ، شناسایی جنس و رفتار انواع خاک است. مطالعات انجام شده بر روی این نمونه های خاک نشان می دهد رفتار خاک تا حدود بسیار زیادی متاثر از جنس و اندازه ذرات تشکیل دهنده خاک و کانی های تشکیل دهنده خاک ها می باشد. در ادامه به مبحث آزمایش دانه بندی خاک می پردازیم. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع خدمات مانند: مطالعات ژئوفیزیک، اکتشاف آب ، مطالعات GPR ، مطالعات لرزه نگاری، آزمایش دانهول ،مطالعات ژئوالکتریک ، سونداژ ، مطالعات الکترومغناطیس , مطالعات ژئوتکنيک ، آزمایشات درون چاهی ،‌ آزمایش مگنتومتری با شرکت آسیا ژئوفیزیک و ژئوتکنیکی تماس بگیرید.

آزمایش های مربوط به دانه بندی های خاک:

طبقه بندی و جنس ذرات خاک در آزمایش خاک دارای سه تست دانه بندی فیزیکی  الک، آزمایش هیدرومتری و آزمایش حدود اتربرگ است که هریک دارای دستورالعملی جداگانه و حرف ای هستند.  تشخیص چسبندگی خاک از روش تست حدود آتربرگ انجام می گیرد و تاثیر به سزایی در رفتار خاک و پارامترهای مقاومتی و نشست پذیری نیز دارد. لازم به توضیح است که تشخیص خاک های ریزدانه با استفاده از انواع آزمایشات فیزیکی کافی نبوده و بایستی آزمایش حدود اتربرگ نیز انجام گیرد. لذا نامگذاری خاک ها بر اساس دانه های تشکلیل دهنده غالب در بافت خاک نیز تشخیص و تعیین می گردد.

تفاوت های رفتار خاک درشت دانه و ریز دانه:

پس از انجام  دانه بندی خاک ها در دوسته کلی درشت دانه ها و ریزدانه ها قرار می گیرند. خاک های درشت دانه حاوی دو دسته خاک های شنی و ماسه ای نیز می باشد. خاک های ریزدانه نیز حاوی دو دسته خاک های چسبنده رسی و خاک های غیرچسبنده سیلتی نیز است. رفتار خاک های ریزدانه رسی در حالات اشباع و غیراشباع بسیار پیچیده و گنگ می باشد و قضاوت مهندسی در این خصوص نیازمند  انجام انواع آزمایشات بسیار دقیق و تجربه بسیار کافی در مواجهه با خاک های ریزدانه نیز می باشد.

به عنوان نمونه رفتار ای خاک ریزدانه چسبنده در کوتاه مدت و بلند مدت نیز کاملامتفاوت بوده و بایستی طراحی سازه های ژئوتکنیکی در دو حالت کوتاه مدت و بلندمدت نیز انجام گیرد. از سوی دیگر خاک های ریزدانه مستعد نشست بوده و هرگاه طراحی سازه های ژئوتکنیکی در این محیط نیازمند دقت و توجه کافی است. مطالب گف5ته شده بالا بیانگر این مطلب است که طبقه خاک و دانه بندی خاک علیرغم سادگی از اهمیت بسیار بالایی نیز برخوردار است. در حال حاضر این آزمایش به عنوان نخستین مرحله از انجام آزمایشات مکانیک انجام گرفته و برنامه ریزی انجام دیگر آزمایشات بر اساس نتایج این نوع آزمایش تعیین می گردد.

آیا فقط نام طبقه بندی ملاک تعیین رفتار خاک است؟

در مراکز تحقیقاتی در رفتار خاک عموما بر اساس نوع دانه بندی مشخص و محدود نیز انجام می گردد به عنوان نمونه بر روی خاک ریزدانه رسی و یا درشت دانه های ماسه ای میان الک 4 و 40 انجام شده و رفتار خاک بر این نوع اساس گزارش شده می باشد. این در وضعیتی میباشد در طبیعت خاک با دانه بندی محدود به ندرت دیده شده است لذا پیش بینی رفتار خاک بایستی بر اساس و اصول نسبت دانه های تشکیل دهنده خاک انجام پذیرفته و این امر نیازمند دانش و تجربه های کافی می باشد.

استاندارد های ASTM آزمایش های دانه بندی:

آزمایشات مربوط به طبقه بندی های خاک نیز مثل دیگر آزمایشات به مرور زمان نیز تکمیل و مورد بازبینی های متعدد و بسیاری قرار گرفته است. در حال حاضر اغلب آزمایشگاه خاک و ژئوتکنیک از استانداردهای آمریکایی ASTM و یا از استانداردهای انگلیسی BS نیز استفاده می کنند. این نوع استاندارد به شکل کلی مشابه یکدیگر بوده و فقط در بعضی جزئیات متفاوت می باشد. مهندسین ما به منظور انجام طبقه خاک هم اکنون از آخرین بازنویس ارایه شده استاندارد های آمریکایی با  استفاده می نماید. لازم به توضیح  و بیان یک ور مهم است که استانداردها به منظور انجام تشریح نظری و طبقه بندی و آزمایش دانه بندی خاک به عنوان تخمین ابتدا از جنس و رفتار ارایه شده خاک می باشد.

نکات اجرایی در انواع آزمایش دانه بندی های خاک:

همه آزمایشات مکانیک های خاک بر نمونه های حاصل از حفاری ها انجام می گیرد  هرگاه تهیه نمونه های بسیار باکیفیت یکی از نیازمندی های اساسی مطالعات ژئوتکنیک نیزمی باشد. یکی از محدودیت های موجود در طبقه بندی صحیح این خاک عدم تطابق نمونه های اخذشده از انواع عملیات حفاری با بافت های تشکیل دهنده خاک محل  نیز است . این مسئله به ویژه در خاک های درشت های بسیار مشهودتر و مشخص تر است و این امر به علت محدودیت های اندازه قطر تجهیزات نمونه گیری در حین عملیات های حفاری می باشد چرا که دانه شنی درشت وارد کربارل نیز نمی گردد.

خدمات شرکت ژئوفیزیک مانند: مطالعات ژئوفیزیک ، اکتشاف آب ، مطالعات GPR ، مطالعات لرزه نگاری، آزمایش دانهول ،مطالعات ژئوالکتریک ، سونداژ ، مطالعات الکترومغناطیس ، مطالعات ژئوتکنيک ، آزمایشات درون چاهی ، مطالعات الکترومغناطیس – آزمایش مگنتومتری

جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع خدمات مانند: مطالعات ژئوفیزیک ، اکتشاف آب ، مطالعات GPR ، مطالعات لرزه نگاری ، آزمایش دانهول ،مطالعات ژئوالکتریک ، سونداژ ، مطالعات الکترومغناطیس، آزمایش مگنتومتری با شرکت آسیا ژئوفیزیک و ژئوتکنیکی تماس بگیرید.

اینستاگرام آسیا ژئوفیزیک

مطالعات الکترومغناطیس – مطالعات ژئوالکتریک – مطالعات لرزه نگاری – مطالعات GPR ، سونداژ – مطالعات ژئوتکنيک – آزمایشات درون چاهی – مطالعات ژئوالکتریک – مطالعات GPR – اکتشاف آب – مطالعات ژئوتکنيک – مطالعات ژئوالکتریک – مطالعات GPR – مطالعات الکترومغناطیس – مطالعات ژئوفیزیک – مطالعات GPR – مطالعات ژئوالکتریک – مطالعات الکترومغناطیس -مطالعات ژئوتکنيک – مطالعات ژئوتکنيک- مطالعات ژئوتکنيک – مطالعات ژئوفیزیک- اکتشاف آب آزمایش مگنتومتری – آزمایش دانهول – آزمایشات درون چاهی – میدان گرانشی – آزمایش دانهول – آسیا ژئوفیزیک – مطالعات لرزه نگاری – دستگاه لرزه نگار درون چاهی

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    خانهخدماتتماسارتباط با ما