مطالعات راه آهن

مطالعات راه آهن - خدمات شرکت ژئوفیزیک مانند: مطالعات ژئوفیزیک ، اکتشاف آب ، مطالعات GPR ، مطالعات لرزه نگاری، آزمایش دانهول ،مطالعات ژئوالکتریک ، سونداژ

مطالعات راه آهن یا با نام دیگر مطالعات ریلی یکی از بخش ها و قسمت های مهم در زیرگروه صنعت و حوزه راه و ترابری می باشد. یکی از ایمن ترین  و آسان ترین مدهای حمل و نقل برای انتقال و جا به جای مسافر و کالا ، شبکه های ریلی می باشد. در سال های گذشته با توجه به انواع مشکلات عدیده در حمل و نقل کالا از طریق شبکه های جاده ای، اغلب صاحبان صنایع فولادی تمایل شگرفی به انتقال انواع کالاهای ریل پسند خود مثل گندله، شمش فولادی و … از روش های شبکه ریلی ابراز نیز نموده اند. در ادامه به مبحث مطالعات راه آهن می پردازیم. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع خدمات مانند: مطالعات ژئوفیزیک، اکتشاف آب ، مطالعات GPR ، مطالعات لرزه نگاری، آزمایش دانهول ،مطالعات ژئوالکتریک ، سونداژ ، مطالعات الکترومغناطیس , مطالعات ژئوتکنيک ، آزمایشات درون چاهی ،‌ آزمایش مگنتومتری با شرکت آسیا ژئوفیزیک و ژئوتکنیکی تماس بگیرید.

مطالعات راه آهن

مطالعات ریلی حتما باید به بهترین و عالی ترین شیوه انجام گیرد که در آن، نیازهاى اجتماعى، اقتصادى و زیست محیطى در مراکز مهم جمعتی و صنعتی به شرح زیر کاملا رعایت شده باشند.
الف – نیاز به حمل و نقل کاملا ایمن، راحت، بسیار سریع و ارزان
ب – دستیابى به نیازها و هدف‌هاى صاحبان در صنعت
پ – توجه بسیار بیشتر به اواع نیازهاى استفاده‌کنندگان آسیب‌پذیر
ت – در نظر گرفتن انواع هزینه‌ها و ارزش هاى حفظ و نگداری محیط زیست و منظرآرایى
ث – برنامه ریزى بر اساس امکانات مالى، بودجه و اعتبارات قابل دسترسى حقیقی
ج – هزینه های تعمیرات و نگهدارى آن
چ- تامین ایمنی همه جانبه

انجام دقیق و اصولی مطالعات راه آهن

طراح و سازنده یک مسیر ریلی می بایست مسیر بهینه و بهتر را در راستای اتصال مراکز مهم جمعیتی و صنعتی ( چشمه های بار) با نگاهی به جایگاه منطقه از دیدگاه زمین شناسی و مسائل هیدرولوژی بگیرد.
ظرفیت این مسیر و راه ها می بایست توانایی پاسخگویی به تقاضا و نیاز های مورد انتظار بر اساس و  پایه مطالعات ترافیک محور را نیز دارا باشد.
روسازی مسیر های ریلی می بایست بر اساس انواع شرایط و موقعیت  اقلیمی مسیر، محل ابنیه فنی بزرگ و … مورد تحلیل و مقایسه فنی-اقتصادی نیز قرار گیرد.
مسیر مورد مطالعه حتما باید مورد ارزیابی اقتصادی نیز قرار گرفته و با تهیه انواع بسته های سرمایه گذاری توانایی جذب سرمایه های قسمت خصوصی را کاملا دارا باشد.
همه مطالعات انجام شده نیازمند اخذ و گرفتن مصوبه از سازمان پدافند غیرعامل و سازمان محیط زیست در کشور نیز می باشند .

انواع مطالعات راه آهن در فن و اجرا

جهت انجام کامل و باکیفیت و قابل دفاع در مطالعات راه آهن بسیار نیازمند تشکیل تیم متخصص از تخصص‌های متفاوت می‌باشد، در فن و اجرا ما با تشکیل تیم ماهر و متخصص و باتجربه آماده انواع ارائه خدمات مطالعات های ریلی در مهارت‌های پایین می باشد :

 • مهارت مسیریابی
 • ترافیک جاده ای
 • بهره برداری خاک
 • ایستگاه وسایل
 • روسازی
 • هیدرلوژی
 • علم زمین شناسی
 • اقتصادی
 • محیط زیست
 • ایمنی
 • پدافند غیرعامل
 • نقشه برداری
 • مطالعات تونل
 • طراحی پل و ابنیه فنی
 • متره و برآورد
 • تهیه اسناد مناقصه

انواع مختلف پروژه‌های مطالعاتی ریلی

پروژه های مرتبط به مطالعاتی ریلی به شکل کوتاه به مطالعه و طراحی موارد پایین گروهبندی می شود :

 • تمام مطالعات انواع خطوط ریلی اعم از مترو، قطارهای برون شهری و درون شهری، تراموا و …
 • دو خطه کردن انواع مسیرهای ریلی موجود
 • احداث خطوط آنتنی با هدف اتصال کارخانه ها به شبکه ریلی کشور
 • توسعه در ایستگاه های موجود تمامی کشور
 • بهسازی یا نوسازی در مسیرهای ریلی موجود
 • مکان یابی بهینه و عالی برای ایستگاه های مسافری
 • طراحی برنامه خطوط در انواع ایستگاه ها

مبانی در  طراحی راه آهن

مبانی و ساختارهای هندسی طرح، مجموعه ز مشخصاتی هستند که در یک مسیر بر اساس آن طراحی و برسی شده و از مهمترین نوع مراحل مطالعات یک مسیر خاص و ویژه به حساب می آیند.
طراح هندسه مسیر باید شناخت کاملا کافی از عوامل کاملا مؤثر بر طرح مسیر مثل محیط، کاربران، ناوگان و تأسیسات جانبی را داشته باشد. همچنین باید نکات و خصوصیات مربوط به اجرا مثل ساخت مرحله اي مسیر و یا محله اي قرضه و دپو مصالح، نحوه تامین ادوات روسازی را مورد توجه کار خود قرار دهد.
عواملی مانند کلاس خط، سرعت طرح، یا افزایش شیب و فراز، شعاع قوس های افقی، فاصله ها و نوع ایستگاه ها، تامین انواع ضوابط جانمایی ایستگاه ها اعم از شیب های طولی در محدوده ایستگاه و بعد از آن، نحوه سوزن بندی در خطوط ایستگاه، نقاط تلاقی با شریان های اصلی و مهم ، محل های تامین آبرو با هدف جمع آوری آب های سطحی و یا .. پارامترهاي لازم در جهت طرح یک مسیر کاملا  ایمن و مناسب میباشند.

مطالعات بهره برداری و ایستگاه راه آهن

یکی از قسمت های مهم  و اساسی در مطالعات ریلی مطالعات بهره برداری و ایستگاه نیز می باشد.
منظور از مطالعات بهره برداری تشخیص ظرفیت محور های ریلی بر اساس شبیه سازی انواع حرکت قطار ها می باشد. بدین ترتیب نیز با محاسبه میزان زمان سیر قطار در هر بلاک بر اساس نیروهای مقاوم و محرک های مسیر، ظرفیت و محدوده محور به دست می آید. از نیروهای مقاوم مسیر می توان به انواع نیروی های مقاومت قوس، نیروی مقاومت در فراز ( یا سربالایی) و از نیروهای محرک می توان به نیروی کشش لکوموتیو و نیروی شیب نیز ( در سرپایینی)نام برد . معمولاً نیروی مقاوم در فراز نقش بسیار تعیین کننده  و مهمی در ظرفیت محور دارد، بنابراین در حالتی که مسیر مورد مطالعه توانایی پاسخگویی به نیاز های مورد نیاز را نداشته باشد؛ محور های پیشنهادی از دیدگاه افزایش تعداد ایستگاه ها و کاهش شیب ها و فراز مجدداً مورد بازنگری و برسی  قرار می گیرد.

خدمات شرکت ژئوفیزیک مانند: مطالعات ژئوفیزیک ، اکتشاف آب ، مطالعات GPR ، مطالعات لرزه نگاری، آزمایش دانهول ،مطالعات ژئوالکتریک ، سونداژ ، مطالعات الکترومغناطیس ، مطالعات ژئوتکنيک ، آزمایشات درون چاهی ، مطالعات الکترومغناطیس – آزمایش مگنتومتری

جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع خدمات مانند: مطالعات ژئوفیزیک ، اکتشاف آب ، مطالعات GPR ، مطالعات لرزه نگاری ، آزمایش دانهول ،مطالعات ژئوالکتریک ، سونداژ ، مطالعات الکترومغناطیس، آزمایش مگنتومتری با شرکت آسیا ژئوفیزیک و ژئوتکنیکی تماس بگیرید.

اینستاگرام آسیا ژئوفیزیک

مطالعات الکترومغناطیس – مطالعات ژئوالکتریک – مطالعات لرزه نگاری – مطالعات GPR ، سونداژ – مطالعات ژئوتکنيک – آزمایشات درون چاهی – مطالعات ژئوالکتریک – مطالعات GPR – اکتشاف آب – مطالعات ژئوتکنيک – مطالعات ژئوالکتریک – مطالعات GPR – مطالعات الکترومغناطیس – مطالعات ژئوفیزیک – مطالعات GPR – مطالعات ژئوالکتریک – مطالعات الکترومغناطیس -مطالعات ژئوتکنيک – مطالعات ژئوتکنيک- مطالعات ژئوتکنيک – مطالعات ژئوفیزیک- اکتشاف آب آزمایش مگنتومتری – آزمایش دانهول – آزمایشات درون چاهی – میدان گرانشی – آزمایش دانهول – آسیا ژئوفیزیک – مطالعات لرزه نگاری – دستگاه لرزه نگار درون چاهی

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  خانهخدماتتماسارتباط با ما