لرزه شناسی

لرزه شناسی - مطالعات ژئوالکتریک - مطالعات GPR - ژئوفیزیک - مطالعات ژئوفیزیک

لرزه شناسی یا (به انگلیسی: Seismology) از زیرشاخه های اصلی رشته ژئوفیزیک بشمار می رود و با وجود شباهت لغوی، تفاوت هایی با رشته زلزله شناسی دارد. در حقیقت علم لرزه شناسی بیشتر برای امواج منتشر شده از چشمه های مصنوعی در زمین و در اعماق کم بکار می روند. لرزه شناسی حاوی دو شاخهٔ لرزه شناسی انعکاسی و لرزه شناسی انکساری ( یا مهندسی) است، که در اکتشافات نفت، لرزه شناسی انعکاسی و در بررسی ساختار زمین جهت ساخت سازه های بزرگ از لرزه شاسی انکساری استفاده می گردد. در برابر زلزله شناسی از چشمه های طبیعی در اعماق زمین ناشی می گردد. در ادامه به مبحث لرزه شناسی می پردازیم. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع خدمات مانند: مطالعات ژئوفیزیک، اکتشاف آب ، مطالعات GPR ، مطالعات لرزه نگاری، آزمایش دانهول ،مطالعات ژئوالکتریک ، سونداژ ، مطالعات الکترومغناطیس , مطالعات ژئوتکنيک ، آزمایشات درون چاهی ،‌ آزمایش مگنتومتری با شرکت آسیا ژئوفیزیک و ژئوتکنیکی تماس بگیرید.

رشته زلزله شناسی:

به طور کلی رشته مربوط به علم ژئوفیزیک (یا  علم مطالعه رفتار های زمین ) به : شاخه های الکترومغناطیس ، رادیواکتیویته ، گرانسنجی ، روشهای الکتریکی و زلزله شناسی تقسیم بندی میشود با نظر به این که این مباحث بسیار پر اهمیت و  مهم هستند دوره کارشناسی ارشد زلزله شناسی حاوی دوره های آموزشی و پژوهشی است که با توجه به زلزله های اخیر مثل زلزله کرج ، زلزله ملارد ، زلزله کرمان ، زلزله کرمانشاه و..که سبب خرابی و ویرانی خانه های بسیاری از مردم شده و نیاز دانشگاه ها و پژوهشگاه ها به این نوع رشته ضرورت و اهمیت رشته زلزله شناسی را روشن تر می کند.داوطلبان در رشته زلزله شناسی می توانند از کلیه رشته های علوم پایه ، فنی ، علوم تجربی ، هنر و زبان مجاز به تحصیل در این رشته هستند.

زلزله چیست :

زلزله به فرایند های فراوانی بستگی دارد و به لرزش پوسته های جامد کره زمین اطلاق می شود که در مواقعی با فعال شدن گسلهای موجود رخ می دهد این فرایند طبیعی دارای ویژگی های منحصر به فرد است که در ادامه به آن می پردازیم یکی از علت های و قوع ناگهانی زلزله را می توان فشار مابین لایه های پوسته کره زمین دانست فشار ایجاد شده به اندازه ای بسیار زیاد است که سبب حرکت صفحه های روی سطح زمین می شود به خط مرزی مابین این صفحات گسل می گویند. به لرزش های بسیار کوچک و بسیار خفیف که در آغاز زلزله ایجاد می شود پیش لرزه گویند.و به لرزه های بسیار کوچک و بسیار خفیف که بعد از زلزله زمین  رخ می دهدپس لرزه گویند.

چرا زلزله بوجود می‌آید:

همان طور که اشاره کردیم دانشمندان اطلاعات بسیار دقیقی از چگونگی رخ دادن این واقعه طبیعی نیافته اند اما آن چه که کاملا مسلم است و علم زمین شناسی مقاله هایی در مورد آن انتشار داده این است که زلزله بر اثر فشار های لایه های زمینی و تجمع انرژی زمین پدید می آید که باعث ایجاد جابه جایی سنگ های لایه پوسته زمین می شوند که در اقیانوس ها و دریاها سبب ایجاد سونامی و سیل می گردد و در نقاط دیگر نیز سبب شکستگی لایه های زمین و یا ایجائ فرورفتگی می کند. اما برخی از دانشمندان و پژوهشگران بر این معتقدند که لایه پوسته کره زمین دارای از ورقه هایی بسیار بزرگ تشکیل شده که به یکدیگر فشار وارد می کنند و که لایه های فوقانی و کوچک بر اثر تحمل کم نسبت به این لایه های بزرگ نیز شکسته شده و سبب ایجاد زلزله و زمین لرزه می شوند.

تفاوت لرزه سنج، لرزه نگار و لرزه نگاشت در چیست:

لرزه سنج در حقیقت قسمت درونی لرزه نگار است که یک آونگ یا جرمی ‌است که روی فنر نصب شده‌است. دستگاه لرزه سنج، دستگاه لرزه نگار و لرزه نگاشت اختلاف های باهم دارند. هر کدام از این دستگاه‌ها برای هدف های خاصی مورد استفاده قرار می‌گیرند. لرزه سنج یا seismometer یکی از بخش های درونی لرزه نگار یا seismograph است که ممکن است آونگ یا جرمی باشد که روی فنر قرار داده شده است. با این حال اکثر با دستگاه لرزه نگار به شکل مترادف استفاده می‌شود. لرزه نگاشت یا seismogram ثبت اطلاعاتی مکانی که دچار لرزش شده است را دارا می‌شود.  تعریف لرزه نگار در حقیقت به همان سادگی و آسانی است که بیان کردیم. به همین ترتیب شما می‌توانید به راحتی لرزه نگاری را تعریف و بیان کنید. لرزه نگار‌ها برای ثبت حرکت زمین، هنگام زلزله استفاده می‌گردد. این ابزار در سراسر جهان نصب  و قرار داده شده و به عنوان بخشی از یک شبکه لرزه نگاری کار می‌کنند. همان‌طور که اشاره شد، نخستین لرزه نگار توسط فیلسوف چینی در سال ۱۳۲ میلادی اختراع شد که فقط نشان دهنده وقوع زلزله بود. لرزه نگار به طور ایمن بر روی سطح زمین نصب می‌گردد و هنگام لرزش زمین، کل واحد ها  با آن می‌لرزد. البته این به جز آونگ است که به علت اینرسی در همان مکان باقی می‌ماند. در واقعیت در لرزه نگار مکانسیم‌ها به طور دقیق و از طریق تغییرات الکترونیکی حاصل از حرکت زمین با توجه به آونگ کار خواهند کرد.

چگونه لرزه نگار زلزله را برسی می‌کند؟

یک لرزه نگار نموداری را از امواج لرزه‌ای به طور کامل دریافتی را تولید کرده و آن‌ها را بر روی لرزه نگاشت کامل ثبت می‌کند. لرزه نگاشت‌ها حاوی اطلاعاتی مفید هستند که می‌توانند برای تعیین شدت زمین لرزه، مدت زمان ادامه آن و فاصله آن تا دستگاه لرزه نگاری مورد استفاده کارشناسان قرار گیرند. لرزه سنج‌های مدرن با استفاده از ردیاب‌های الکترونیکی حرکات زمین را به خوبی ثبت می‌کنند و سپس داده‌ها به شکل دیجیتالی بر روی رایانه نگهداری می‌شوند.اگر نتایج لرزه نگاشتی امواج P و امواج سطحی را کامل ثبت کند اما امواج S را ثبت نکند، بدین معنی و مفهوم است که لرزه نگار در آن سوی زمین نسبت به مرکز زلزله قرار داشته است. از دامنه امواج به دست آمده در لرزه نگاشت می‌توان برای تعیین بزرگی و شدت زمین لرزه استفاده کرد..

خدمات شرکت ژئوفیزیک مانند: مطالعات ژئوفیزیک ، اکتشاف آب ، مطالعات GPR ، مطالعات لرزه نگاری، آزمایش دانهول ،مطالعات ژئوالکتریک ، سونداژ ، مطالعات الکترومغناطیس ، مطالعات ژئوتکنيک ، آزمایشات درون چاهی ، مطالعات الکترومغناطیس آزمایش مگنتومتری

جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع خدمات مانند: مطالعات ژئوفیزیک ، اکتشاف آب ، مطالعات GPR ، مطالعات لرزه نگاری ، آزمایش دانهول ،مطالعات ژئوالکتریک ، سونداژ ، مطالعات الکترومغناطیس، آزمایش مگنتومتری با شرکت آسیا ژئوفیزیک و ژئوتکنیکی تماس بگیرید.

اینستاگرام آسیا ژئوفیزیک

مطالعات الکترومغناطیس – مطالعات ژئوالکتریک – مطالعات لرزه نگاری – مطالعات GPR ، سونداژ – مطالعات ژئوتکنيک – آزمایشات درون چاهی – مطالعات ژئوالکتریک – مطالعات GPR – اکتشاف آب – مطالعات ژئوتکنيک – مطالعات ژئوالکتریک – مطالعات GPR – مطالعات الکترومغناطیس – مطالعات ژئوفیزیک – مطالعات GPR – مطالعات ژئوالکتریک – مطالعات الکترومغناطیس -مطالعات ژئوتکنيک – مطالعات ژئوتکنيک- مطالعات ژئوتکنيک – مطالعات ژئوفیزیک- اکتشاف آب آزمایش مگنتومتری – آزمایش دانهول – آزمایشات درون چاهی

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    خانهخدماتتماسارتباط با ما