خواص مغناطیسی چیست؟

خواص مغناطیسی - آزمایشات درون چاهی - مطالعات ژئوتکنيک - مطالعات الکترومغناطیس - مطالعات ژئوفیزیک -مطالعات الکترومغناطیس - اکتشاف آب آزمایش مگنتومتری

هر ماده ای در اطراف ما دارای برخی خواص مغناطیسی است. انواع مختلف مواد در حضور میدان مغناطیسی خواص متفاوتی از خود نشان می دهند. خواص مغناطیسی یک ماده از الکترون های موجود در اتم ها یا مولکول ها سرچشمه می گیرد. هر الکترون در یک اتم مانند یک آهنربای کوچک رفتار می کند. الکترون ها را می توان به عنوان حلقه های کوچک جریان نیز نام برد که گشتاور مغناطیسی خود را حفظ می کنند. در ادامه به مبحث خواص مغناطیسی چیست میپردازیم. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع خدمات مانند: مطالعات ژئوفیزیک، اکتشاف آب ، مطالعات GPR ، مطالعات لرزه نگاری، آزمایش دانهول ،مطالعات ژئوالکتریک ، سونداژ ، مطالعات الکترومغناطیس , مطالعات ژئوتکنيک ، آزمایشات درون چاهی ،‌ آزمایش مگنتومتری با شرکت آسیا ژئوفیزیک و ژئوتکنیکی تماس بگیرید.

خواص مغناطیسی چیست؟

این گشتاورهای مغناطیسی از دو نوع حرکت الکترون به دست می آیند:

  1. حرکت مداری به دور هسته اتم.
  2. هنگامی که الکترون به دور محور خود می چرخد.

خواص مغناطیسی چیست؟

هر چیزی که مغناطیسی است دارای یک گشتاور مغناطیسی است، مانند یک آهنربای میله ای یا یک سیم پیچ جریان الکتریکی. یک گشتاور مغناطیسی، با قدر و جهت، یک کمیت برداری است. یک الکترون دارای گشتاور دوقطبی مغناطیسی یک الکترون است که توسط خاصیت اسپین ذاتی الکترون ایجاد می شود و آن را به یک بار الکتریکی در حرکت تبدیل می کند.

چند نوع خاصیت مغناطیسی وجود دارد؟

دیامغناطیس و پارامغناطیس که بخش عمده ای از جدول تناوبی عناصر را در دمای اتاق تشکیل می دهند، دو شکل رایج مغناطیس هستند. این عناصر معمولا به عنوان غیر مغناطیسی شناخته می شوند، در حالی که عناصر فرومغناطیسی در واقع به عنوان عناصری شناخته می شوند که به عنوان مغناطیسی شناخته می شوند.

ماده مغناطیسی چیست؟

مواد مغناطیسی موادی هستند که مورد تحقیق قرار می گیرند و عمدتاً برای ویژگی های مغناطیسی آنها مورد استفاده قرار می گیرند. واکنش مغناطیسی یک ماده تا حد زیادی توسط گشتاور دوقطبی مغناطیسی مرتبط با تکانه زاویه ای ذاتی الکترون ها یا اسپین تعیین می شود.

آهنربای دائمی چه ویژگی هایی دارد؟

آهنرباهای دائمی مغناطیسی هستند و همه آنها در یک جهت با الکترون های موجود در اتم های خود قرار دارند. خطوط میدان مغناطیسی سه بعدی آنها از انتهای شمالی شروع می شود و در اطراف انتهای جنوبی حلقه می زند. قدرت آهنرباها بستگی به جسمی دارد که با آهنربا در تماس است.

رفتار مغناطیسی چیست؟

پارامغناطیس، دیامغناطیس و فرومغناطیس رفتارهای مغناطیسی زیادی دارند. تمایل آنها به تشکیل آهنربا یکی از ویژگی های جالب فلزات واسطه است. کمپلکس های فلزی که دارای الکترون های جفت نشده هستند مغناطیسی هستند. تاثیرات پارامغناطیس توسط الکترون های جفت نشده بیشتر تقویت می شود.

خواص مغناطیسی مواد

خواص مغناطیسی غیر از دیامغناطیس که در همه مواد وجود دارد، از برهمکنش الکترون های جفت نشده ناشی می شود. این خواص به طور سنتی در فلزات واسطه، لانتانیدها و ترکیبات آنها به دلیل جفت نشدن d و f یافت می شود.الکترون های روی فلز سه نوع کلی رفتار مغناطیسی وجود دارد: پارامغناطیس که در آن الکترون های جفت نشده به طور تصادفی مرتب می شوند، فرومغناطیس که در آن الکترون های جفت نشده همگی در یک راستا قرار می گیرند و ضد فرومغناطیس که در آن الکترون های جفت نشده در مقابل یکدیگر قرار می گیرند. مواد فرومغناطیسی دارای گشتاور مغناطیسی کلی هستند، در حالی که مواد ضد فرومغناطیسی دارای گشتاور مغناطیسی صفر هستند. اگر اسپین های الکترون در جهت ضد موازی با یکدیگر باشند، یک ترکیب به عنوان فری مغناطیسی تعریف می شود، اما به دلیل نابرابری در تعداد اسپین ها در هر جهت، یک گشتاور مغناطیسی کلی وجود دارد. همچنین مواد فرومغناطیسی اجباری (به نام اسپین شیشه ای) وجود دارد که در آنها مواد ضد فرومغناطیسی دارای حفره هایی از اسپین های هم تراز هستند

چندین ویژگی منحصر به فرد مواد مغناطیسی وجود دارد که مورد بهره برداری قرار می گیرند. تغییر میدان های مغناطیسی باعث القای ولتاژ الکتریکی می شود و مواد مغناطیسی را جزء اصلی تقریباً تمام ژنراتورهای الکتریکی می کند. مواد مغناطیسی نیز اجزای ضروری برای ذخیره سازی اطلاعات در رایانه ها، حسگرها، محرک ها و انواع دستگاه های مخابراتی از تلفن تا ماهواره هستند.

برخی از مواد، که به عنوان مواد مغناطیسی نرم شناخته می شوند، خواص مغناطیسی را تنها زمانی از خود نشان می دهند که در معرض نیروی مغناطیسی مانند یک میدان الکتریکی در حال تغییر قرار گیرند. مواد فرومغناطیسی نرم رایج ترین آنها هستند زیرا به طور گسترده در مدارهای AC و DC برای تقویت شار الکتریکی استفاده می شوند. نانوپودرهای مغناطیسی در مواد مغناطیسی نرم پیشرفته نویدهای زیادی را نشان داده‌اند. مواد مغناطیسی کالری در حضور میدان مغناطیسی گرم می‌شوند و متعاقباً وقتی از میدان مغناطیسی خارج می‌شوند سرد می‌شوند. به عنوان مثال، آهن خالص دما را بین 0.5 تا 2.0 درجه سانتیگراد در تسلا تغییر می دهد. اخیراً آلیاژهای با فرمول Gd5SixGe1-x (که در آن x = 0 – 5) تغییر 3-4 درجه سانتی گراد/تسلا را نشان می دهند.

خدمات شرکت ژئوفیزیک مانند: مطالعات ژئوفیزیک ، اکتشاف آب ، مطالعات GPR ، مطالعات لرزه نگاری، آزمایش دانهول ،مطالعات ژئوالکتریک ، سونداژ ، مطالعات الکترومغناطیس ، مطالعات ژئوتکنيک ، آزمایشات درون چاهی ، مطالعات الکترومغناطیس – آزمایش مگنتومتری

جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع خدمات مانند: مطالعات ژئوفیزیک ، اکتشاف آب ، مطالعات GPR ، مطالعات لرزه نگاری ، آزمایش دانهول ،مطالعات ژئوالکتریک ، سونداژ ، مطالعات الکترومغناطیس، آزمایش مگنتومتری با شرکت آسیا ژئوفیزیک و ژئوتکنیکی تماس بگیرید.

اینستاگرام آسیا ژئوفیزیک

مطالعات الکترومغناطیس – مطالعات ژئوالکتریک – مطالعات لرزه نگاری – مطالعات GPR ، سونداژ – مطالعات ژئوتکنيک – آزمایشات درون چاهی – مطالعات ژئوالکتریک – مطالعات GPR – اکتشاف آب – مطالعات ژئوتکنيک – مطالعات ژئوالکتریک – مطالعات GPR – مطالعات الکترومغناطیس – مطالعات ژئوفیزیک – مطالعات GPR – مطالعات ژئوالکتریک – مطالعات الکترومغناطیس -مطالعات ژئوتکنيک – مطالعات ژئوتکنيک- مطالعات ژئوتکنيک – مطالعات ژئوفیزیک- اکتشاف آب آزمایش مگنتومتری – آزمایش دانهول – آزمایشات درون چاهی

شماره تماس: 09123533974

آدرس: تهران بزرگراه ستاری خیابان 20 متری گلستان 

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    خانهخدماتتماسارتباط با ما