آلودگی هوا

آلودگی هوا - مطالعات ژئوالکتریک - ژئوفیزیک - اکتشاف آب - طالعات ژئوالکتریک ، سونداژ ، مطالعات الکترومغناطیس ، مطالعات ژئوتکنيک ، آزمایشات درون چاهی

اکسیدهای نیتروژن (NOx ) و ترکیبات آلی فرار (VOCs) منتشر شده در جو می توانند در حضور تابش خورشید واکنش نشان دهند و منجر به تشکیل ازن در تروپوسفر شود. از نظر تاریخی، قبل از اجرای مقررات هوای پاک برای کنترل NOxو VOCها، غلظت ازن به اندازه‌ای بالا بود که اثرات حاد مانند تحریک چشم و بینی، اورژانس‌های بیماری‌های تنفسی و اختلال عملکرد ریه را اعمال کند. مطابق با استانداردهای نظارتی فعلی یا بالاتر از آن، تغییرات روزانه در غلظت ازن به طور مثبت با بروز آسم و میزان مرگ و میر غیر تصادفی روزانه مرتبط است. شواهد نوظهور نشان داده است که قرار گرفتن در معرض ازن کوتاه مدت و بلندمدت، در غلظت های کمتر از استانداردهای نظارتی فعلی، با افزایش مرگ و میر ناشی از بیماری های تنفسی و قلبی عروقی همراه است. در ادامه به مبحث آلودگی هوا میپردازیم. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع خدمات مانند: مطالعات ژئوفیزیک، اکتشاف آب ، مطالعات GPR ، مطالعات لرزه نگاری، آزمایش دانهول ،مطالعات ژئوالکتریک ، سونداژ، مطالعات الکترومغناطیس , مطالعات ژئوتکنيک ، آزمایشات درون چاهی ،‌ آزمایش مگنتومتری با شرکت آسیا ژئوفیزیک و ژئوتکنیکی تماس بگیرید.

آلودگی هوا

پاتوفیزیولوژی برای حمایت از ارتباط اپیدمیولوژیک بین مرگ و میر و عوارض و مراکز ازن در خواص شیمیایی و سمی ازن به عنوان یک اکسیدان قوی، که قادر به القای آسیب های اکسیداتیو به سلول ها و مایعات پوششی راه های هوایی است، و پاسخ های التهابی ایمنی در داخل و خارج از ریه. این یافته های جدید به طور قابل توجهی به چالش های موجود در کنترل آلودگی ازن اضافه می کند. به عنوان مثال، در سال 2016، 90٪ از عدم انطباق با استانداردهای ملی کیفیت هوای محیط به دلیل ازن بود در حالی که تنها 10٪ به دلیل ذرات معلق و سایر آلاینده های تنظیم شده بود. تغییرات آب و هوایی از طریق ایجاد شرایط جوی به نفع تشکیل ازن، باعث افزایش غلظت ازن در بسیاری از نقاط جهان شده و خواهد بود. در سراسر جهان، ازن مسئول صدها هزار مرگ زودرس و ده ها میلیون مراجعه به اورژانس مربوط به آسم سالانه است. برای مبارزه با آلودگی ازن در سطح جهان، کاهش شدیدتری در مصرف سوخت فسیلی برای کاهش NO مورد نیاز است.

 ازن در استراتوسفر می تواند به سمت پایین به سمت تروپوسفر حرکت کند و به سطح “پس زمینه” ازن در سطح زمین کمک کند. با این حال، سطوح بالای ازن در تروپوسفر به دلیل واکنش های فتوشیمیایی شامل ترکیبات آلی فرار (VOCs) و اکسیدهای نیتروژن (NOx : NO و NO2 ) است. انتشارات انسانی (به عنوان مثال، احتراق سوخت فسیلی) مسئول NOx هستند و عمدتاً مسئول VOCs و CO هستند. درختان همچنین VOCهای خاصی را منتشر می کنند (به عنوان مثال، ایزوپرن). PM 2.5 از منابع انتشار اولیه می تواند با رادیکال های آزاد (به عنوان مثال، HO 2 ) که مسئول تشکیل ازن هستند واکنش نشان دهد، که تا حدی مشاهدات در مناطق خاصی را توضیح می دهد که در آن سطح ازن افزایش یافته است در حالی که PM 2.5 افزایش یافته است.سطح کاهش یافت hv ، فوتون؛ VOCs، ترکیبات آلی فرار؛ CO، مونوکسید کربن؛ NO، اکسید نیتریک؛ NO 2 ، دی اکسید نیتروژن؛ NO x , NO و NO 2 ; HO، رادیکال هیدروکسیل؛ HO 2 ، رادیکال هیدروپراکسی. PM 2.5 ، ذرات معلق با قطر 2.5 میکرومتر یا کمتر.

مکانیسم

این مکانیسم تشکیل ازن توضیح می‌دهد که چرا غلظت ازن بالا در تعداد فزاینده‌ای از نقاط در سراسر جهان یافت می‌شود که در آن انتشارات انسانی NOx ، VOCs و CO در حال افزایش است. احتراق سوخت‌های فسیلی در دمای بالا و مساعد برای تشکیل NOx اتفاق می‌افتد و افزایش جهانی انرژی مشتق از سوخت‌های فسیلی (برای تولید برق، حمل‌ونقل و پخت و پز و گرمایش خانگی) مسئول افزایش انتشار NOx است .. منابع انسانی اصلی VOCها شامل اگزوز خودروها، تبخیر فراری بنزین و سایر سوخت‌های گازی (به عنوان مثال، گاز طبیعی و پروپان)، زیست توده و احتراق سوخت‌های فسیلی و استفاده از حلال‌های صنعتی است. یک مطالعه اخیر نشان داد که مواد شیمیایی فرار آزاد شده از محصولات مصرفی (به عنوان مثال، آفت کش ها، پوشش ها، جوهرهای چاپ، چسب ها، عوامل تمیز کننده، و محصولات مراقبت شخصی) به عنوان یک منبع بزرگ شهری از VOC ها ظاهر شده اندانتشارات پوشش گیاهی طبیعی برخی از VOCها ( به عنوان مثال، ایزوپرن) نیز به تشکیل ازن به ویژه در مقیاس منطقه ای کمک می کند.

تشکیل ازن به شدت خورشید بستگی دارد که مستقیماً با دمای اتمسفر مرتبط است. از قضا، با کاهش غلظت آئروسل‌های کربنی (مثلاً دوده)، که از احتراق زغال‌سنگ، گازوئیل و زیست‌توده ساطع می‌شوند، دید اتمسفر افزایش می‌یابد، و در نتیجه شدت خورشید افزایش می‌یابد و به تشکیل ازن کمک می‌کند. مهمتر از آن، ذرات معلق (به عنوان مثال، ذرات با قطر آیرودینامیکی مساوی یا کوچکتر از 2.5 میکرومتر، که به عنوان PM 2.5 ذکر شده است ) می توانند به عنوان مخزن رادیکال های آزاد مسئول تشکیل ازن عمل کنند. یک مطالعه اخیر نشان داد که کاهش 40 درصدی PM 2.5از سال 2013 تا 2017 در دشت چین شمالی تا حدودی مسئول روند افزایشی ازن (با 1 تا 3 ppb در سال) در طول دوره 2013-2017 بود که در خوشه‌های ابرشهری شرق چین مشاهده شتأثیر تغییر آب و هوا بر ازن سطح زمین

ازن خود یک گاز گلخانه ای در جو است. از این رو، افزایش ازن سطح زمین به گرم شدن کره زمین کمک می کند. از سوی دیگر، گرم شدن آب و هوا به شکل گیری و تجمع ازن در جو عمدتاً از طریق دو مکانیسم فیزیکوشیمیایی کمک می کند. اولاً، در مناطق خاصی از جهان، گرم شدن آب و هوا شرایط رطوبت و باد را تغییر می‌دهد که منجر به کاهش فراوانی طوفان‌های سطحی می‌شود. در نتیجه شرایط جوی راکدتر، پراکندگی NOx را کاهش می دهدو VOC ها و زمان واکنش ها برای تولید ازن را طولانی می کند. دوم، واکنش‌های تشکیل ازن معمولاً با افزایش دمای اتمسفر افزایش می‌یابد.

خدمات شرکت ژئوفیزیک مانند: مطالعات ژئوفیزیک ، اکتشاف آب ، مطالعات GPR ، مطالعات لرزه نگاری، آزمایش دانهول ،مطالعات ژئوالکتریک ، سونداژ ، مطالعات الکترومغناطیس ، مطالعات ژئوتکنيک ، آزمایشات درون چاهی ، مطالعات الکترومغناطیس – آزمایش مگنتومتری

جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع خدمات مانند: مطالعات ژئوفیزیک ، اکتشاف آب ، مطالعات GPR ، مطالعات لرزه نگاری ، آزمایش دانهول ،مطالعات ژئوالکتریک ، سونداژ ، مطالعات الکترومغناطیس، آزمایش مگنتومتری با شرکت آسیا ژئوفیزیک و ژئوتکنیکی تماس بگیرید.

اینستاگرام آسیا ژئوفیزیک

مطالعات الکترومغناطیس – مطالعات ژئوالکتریک – مطالعات لرزه نگاری – مطالعات GPR ، سونداژ – مطالعات ژئوتکنيک – آزمایشات درون چاهی – مطالعات ژئوالکتریک – مطالعات GPR – اکتشاف آب – مطالعات ژئوتکنيک – مطالعات ژئوالکتریک – مطالعات GPR – مطالعات الکترومغناطیس – مطالعات ژئوفیزیک – مطالعات GPR – مطالعات ژئوالکتریک – مطالعات الکترومغناطیس -مطالعات ژئوتکنيک – مطالعات ژئوتکنيک- مطالعات ژئوتکنيک – مطالعات ژئوفیزیک- اکتشاف آب آزمایش مگنتومتری – آزمایش دانهول – آزمایشات درون چاهی – آزمایش دانهول

شماره تماس: 09123533974

آدرس: تهران بزرگراه ستاری خیابان 20 متری گلستان

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    خانهخدماتتماسارتباط با ما