انواع تست چاه

انواع تست چاه - مطالعات الکترومغناطیس - آزمایش دانهول - اکتشاف آب - مطالعات ژئوفیزیک - شماره تماس: 09123533974 - آدرس: تهران بزرگراه ستاری خیابان 20 متری

پنج نوع آزمایش به طور خلاصه در زیر مورد بحث قرار می‌گیرند: افزایش فشار، تزریق/افتاده، چند نرخ، چاه چندگانه و محفظه بسته. در ادامه به مبحث انواع تست چاه میپردازیم. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع خدمات مانند: مطالعات ژئوفیزیک، اکتشاف آب ، مطالعات GPR ، مطالعات لرزه نگاری، آزمایش دانهول ،مطالعات ژئوالکتریک ، سونداژ، مطالعات الکترومغناطیس , مطالعات ژئوتکنيک ، آزمایشات درون چاهی ،‌ آزمایش مگنتومتری با شرکت آسیا ژئوفیزیک و ژئوتکنیکی تماس بگیرید.

انواع تست چاه

تست افزایش فشار (PBU)  یک فشار گذرا با تولید یک چاه برای یک دوره زمانی و متعاقباً بسته شدن چاه در پایین چاه یا در سطح برای یک دوره تجمع ایجاد می‌شود. برنامه نرخ به اهداف آزمایش چاه بستگی دارد.

معمولاً داده‌های دوره‌های تولید یک آزمایش دارای نویز هستند و بنابراین برای تجزیه و تحلیل فشار گذرا قابل استفاده نیستند. اگرچه آزمایش PBU به معنای از دست دادن درآمد است، اما زمانی که اهداف آزمایش شامل به دست آوردن ویژگی های مخزن و کارایی تکمیل باشد، نسبت به یک آزمایش کاهش ساده ترجیح داده می شود.

تست تزریق/افتادگی (IFOT) – در روش دیگر، می‌توان با تزریق مایع به چاه، یک فشار گذرا ایجاد کرد. هنگامی که چاه پس از تزریق بسته می شود، فشار مخزن کاهش می یابد. معمولاً مایع تزریق آب است. خواص مختلف بین آب و سیال مخزن باید برای تجزیه و تحلیل در نظر گرفته شود. زمان خاموشی معمولاً کوتاه‌تر از آزمایش‌های PBU است زیرا هدف اصلی شامل توصیف ناهمگنی مخزن نمی‌شود.

مشابه مزایای تست های buildup نسبت به تست های تخلیه، ترجیح داده می شود که هر زمان که به تخمین دقیق kh نیاز است یک تست سقوط انجام شود. برای چاه‌های تزریقی که هنگام بسته شدن در خلاء می‌روند، باید آزمایش تغییر نرخ را به جای سقوط در نظر گرفت زیرا بیشتر آزمایش احتمالاً تحت تأثیر جریان پس از افت ناشی از افت سطح مایع در سوراخ چاه است.

تست چند نرخی – این آزمایش ها را می توان هم بر روی چاه های نفت و هم بر روی چاه های گاز انجام داد. در این آزمایش‌ها، چندین نرخ جریان تثبیت‌شده در فشارهای تثبیت‌شده جریان پایین سوراخ به دست می‌آیند. در چاه های گاز، نرخ جریان به اندازه کافی زیاد است که افت فشار آشفته یا اینرسی در نزدیکی چاه می تواند قابل توجه باشد. در چنین مواردی، افت فشار اضافی اندازه گیری شده توسط پوست می تواند با افت فشار ناشی از جریان غیردارسی یا اینرسی اشتباه گرفته شود. در چاه های گازی که در آنها زمان زیادی برای دستیابی به نرخ های تثبیت شده نیاز است، چاه ها بسته می شوند و برای یک بازه زمانی ثابت با چندین نرخ مختلف تولید می شوند. این آزمایش معمولاً برای یک چاه گاز برای مشخص کردن درجه تلاطم و اندازه‌گیری پارامترهای مرتبط با قابلیت تحویل در نظر گرفته می‌شود. جریان پس از جریان، هم زمان و هم زمان اصلاح شده نسخه های مختلف تست های چند نرخی هستند. آزمایش هم زمان با تولید متناوب چاه و سپس بسته شدن آن در داخل و اجازه دادن به فشار متوسط ​​مخزن قبل از شروع دوره تولید بعدی انجام می شود. تست هم‌زمان اصلاح‌شده مانند یک تست هم زمان انجام می‌شود، با این تفاوت که دوره‌های خاموشی دارای مدت زمان مساوی هستند. دوره های خاموشی باید برابر یا بیشتر از طول دوره های جریان باشد.

آزمایش‌های چند چاهی – این آزمایش‌ها برای برقراری ارتباط بین چاه‌ها و تعیین ویژگی‌های مخزن بین چاهی استفاده می‌شوند. اصل آزمایش چند چاهی همچنین می تواند بین مجموعه های مختلف سوراخ ها در همان سوراخ چاه اعمال شود. آزمایش‌های چند چاهی بین چاه‌های جبرانی، ویژگی‌های مخزن را به صورت منطقه ای تعیین می‌کنند. آزمایش‌هایی که بین مجموعه‌های مختلف سوراخ‌ها در یک چاه انجام می‌شوند، معمولاً نفوذپذیری مخزن عمودی را تعیین می‌کنند. تست‌های چند چاهی نسبت به تست‌های تک چاهی ( SPE-10042-PA ) به ناهمگنی مخزن حساس‌تر هستند. دو نوع تست چند چاهی وجود دارد: تداخل و پالس.

  1. تست تداخل – نرخ جریان یک چاه تولیدی یا تزریقی به طور ناگهانی تغییر می کند و پاسخ فشار چاه مشاهده ایستا نظارت می شود. زمان لازم برای رسیدن فشار گذرا به چاه مشاهده و تغییر فشار مربوطه را می توان برای مشخص کردن درجه ارتباط بین دو چاه اندازه گیری کرد.
  2. تست های پالس – جایگزینی برای تست های تداخل در شرایطی که جداسازی فیزیکی بین چاه ها کم است، مانند سیل های الگو. به جای تغییر ساده نرخ در چاه فعال، یک سری پالس فشار با جریان و بسته شدن متناوب در چاه فعال ایجاد می شود. فشار در یک یا چند چاه مشاهده کنترل می شود. اجرای موفقیت آمیز این نوع آزمایش در مخازن با نفوذپذیری کم و تراکم پذیری بالا با فاصله زیاد چاه دشوار است.

آزمایش‌های تداخل معمولاً بسیار گران‌تر از آزمایش‌های پالس هستند، زیرا به دلیل از دست دادن درآمد ناشی از بستن بخش عمده یا تمام مخزن آزمایش‌شده برای انجام آزمایش، گران‌تر هستند. همچنین، ابهام در تفسیر تست تداخل وجود دارد، زیرا مشخص نیست که یک پاسخ مشاهده شده واقعاً توسط چاه فعال ایجاد شده است.

در آزمایش پالس، اگر سیگنال مکرر در یک چاه مشاهده دریافت شود، تردید کمی وجود دارد که ناشی از تغییرات نرخ در چاه فعال بوده است.

آزمایش محفظه بسته – این تکنیک برای کاهش مشکلات عملیاتی و ایمنی ناشی از تشکیل هیدرات در طول آزمایش‌های ساقه مته معمولی در قطب شمال کانادا ایجاد شد. یک آزمایش محفظه بسته با رشته مته در گمانه انجام می شود. دریچه سطح در طول مدت آزمایش بسته است. سنج پایین چاله توصیه می شود. هنگامی که چاه شروع به جریان می کند، هوا در رشته فشرده می شود و با نظارت بر فشار سطح، حجم جریان ورودی مخزن-سیال به عنوان تابعی از زمان محاسبه می شود. هنگامی که فشار سطح به یک مقدار محاسبه شده پیشینی می رسد، شیر حفره برای توقف جریان بسته می شود. این تضمین می کند که حجم مشخصی از سیال مخزن تولید شده است. هیچ هیدروکربنی روی سطح آورده نمی شود. سیالات در مته یا رشته تکمیل تولید می شوند. آزمایشات محفظه بسته سازگار با محیط زیست و ایمن هستند، زمانی که H2S انتظار می رود.

خدمات شرکت ژئوفیزیک مانند: مطالعات ژئوفیزیک ، اکتشاف آب ، مطالعات GPR ، مطالعات لرزه نگاری، آزمایش دانهول ،مطالعات ژئوالکتریک ، سونداژ ، مطالعات الکترومغناطیس ، مطالعات ژئوتکنيک ، آزمایشات درون چاهی ، مطالعات الکترومغناطیس – آزمایش مگنتومتری

جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع خدمات مانند: مطالعات ژئوفیزیک ، اکتشاف آب ، مطالعات GPR ، مطالعات لرزه نگاری ، آزمایش دانهول ،مطالعات ژئوالکتریک ، سونداژ ، مطالعات الکترومغناطیس، آزمایش مگنتومتری با شرکت آسیا ژئوفیزیک و ژئوتکنیکی تماس بگیرید.

اینستاگرام آسیا ژئوفیزیک

مطالعات الکترومغناطیس – مطالعات ژئوالکتریک – مطالعات لرزه نگاری – مطالعات GPR ، سونداژ – مطالعات ژئوتکنيک – آزمایشات درون چاهی – مطالعات ژئوالکتریک – مطالعات GPR – اکتشاف آب – مطالعات ژئوتکنيک – مطالعات ژئوالکتریک – مطالعات GPR – مطالعات الکترومغناطیس – مطالعات ژئوفیزیک – مطالعات GPR – مطالعات ژئوالکتریک – مطالعات الکترومغناطیس -مطالعات ژئوتکنيک – مطالعات ژئوتکنيک- مطالعات ژئوتکنيک – مطالعات ژئوفیزیک- اکتشاف آب آزمایش مگنتومتری – آزمایش دانهول – آزمایشات درون چاهی – آزمایش دانهول

شماره تماس: 09123533974

آدرس: تهران بزرگراه ستاری خیابان 20 متری گلستان

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    خانهخدماتتماسارتباط با ما