مناطق بزرگ را می توان با استفاده از هواپیماهای بال ثابت به سرعت بررسی کرد، از جمله مناطقی با زمین سخت یا مکان هایی که از زمین غیرقابل دسترس هستند. بررسی های ژئوفیزیکی هوابرد SGUs میدان مغناطیسی زمین، تشعشعات گامای طبیعی از خاک و سنگ بستر، و همچنین هدایت الکتریکی در زمین را اندازه گیری می کند. اندازه گیری ها معمولاً با فاصله 200 متری بین خطوط بررسی در ارتفاع 60 متری از سطح زمین انجام می شود. این اطلاعات جامع و دقیق را در مورد منطقه نظرسنجی ارائه می دهد.

با تفسیر داده‌های اندازه‌گیری ژئوفیزیک هوابرد، تصویر اولیه‌ای از زمین‌شناسی در یک منطقه بررسی به دست می‌آوریم. تفاسیر را می توان با مشاهدات در محل و/یا بررسی های ژئوفیزیکی روی زمین دنبال کرد. بررسی های ژئوفیزیکی هوابرد، نقشه برداری را کارآمدتر می کند و کیفیت مدل های زمین شناسی را افزایش می دهد.

اندازه گیری های ژئوفیزیکی هوابرد توسط SGU از دهه 1960 انجام شده است. امروزه، اطلاعات را می توان در بخش های بزرگی از کشور یافت.

نمایشگر نقشه

نمایشگر نقشه SGU برخی از اطلاعات ژئوفیزیکی را نشان می دهد که SGU قادر به ارائه است:

میدان مغناطیسی

تغییرات کوچک در قدرت میدان ژئومغناطیسی را می توان با اندازه گیری های ژئوفیزیکی در هوا ثبت کرد. این را می توان برای به دست آوردن اطلاعاتی در مورد، به عنوان مثال، عمق و توزیع سطح انواع مختلف سنگ، و همچنین ضربه و شیب آنها استفاده کرد. گسل ها و حرکت نسبی آنها را در برخی موارد می توان در الگوهای مغناطیسی نیز شناسایی کرد.

خاک یا آب بر اندازه گیری میدان مغناطیسی تأثیر نمی گذارد، که آن را به روشی مهم برای نقشه برداری سنگ بستر در جایی که نمی توان مستقیماً مشاهده کرد، تبدیل می کند.

تابش گاما

تابش گاما بخشی از محیط طبیعی ما است. بخش‌هایی از تشعشعات از خاک و سنگ بستر زیر ما می‌آیند. طیف‌سنجی گاما برای تعیین کمیت حضور ایزوتوپ‌های رادیواکتیو طبیعی استفاده می‌شود. پتاسیم ( 40 K)، اورانیوم ( 238 U) و توریم ( 232 Th). تشعشعی که از این ایزوتوپ ها منشا می گیرد، منشأ آن در چند دسی متر بالای خاک یا سنگ بستر است. شناسایی واحدهای سنگ بستر با وقوع جداگانه این عناصر در مناطقی که سنگ بستر در سطح یا نزدیک به سطح وجود دارد، امکان پذیر است.

توزیع پتاسیم، اورانیوم و توریم همچنین می‌تواند اطلاعاتی در مورد پیدایش سنگ‌ها و چگونگی تأثیرپذیری آنها از فرآیندهای زمین‌شناسی ارائه دهد. این اطلاعات همچنین می تواند برای شناسایی مناطقی که در آن خطر قرار گرفتن در معرض رادون وجود دارد استفاده شود.

رسانایی الکتریکی

با اندازه گیری نحوه واکنش زمین به امواج الکترومغناطیسی می توان اطلاعاتی در مورد توانایی آن در هدایت الکتریسیته بدست آورد. انواع سنگ هایی که الکتریسیته را به خوبی هدایت می کنند، اغلب مورد توجه اکتشافات معدنی هستند. خاک های غنی از آب و همچنین سنگ هایی با مقدار زیادی ترک های پر از آب نیز رسانای الکتریکی خوبی هستند.

SGU از روش VLF (فرکانس بسیار پایین) استفاده می کند که از نظر مفهومی یک روش ساده اما موثر برای به دست آوردن اطلاعات در مورد میزان رسانایی الکتریسیته توسط زمین است. این روش شامل اندازه گیری میدان مغناطیسی القا شده توسط جریان های موجود در زمین است که به نوبه خود توسط برهمکنش با امواج رادیویی از فرستنده ها در باند VLF ایجاد می شود. این روش در سوئد به خوبی کار می کند، جایی که سنگ بستر به طور کلی رسانایی الکتریکی پایینی دارد.

آمادگی هسته ای

تیم ژئوفیزیک هوابرد SGUs، از زمان حادثه چرنوبیل در سال 1986، بخشی از برنامه آمادگی سوئد برای رویدادهای هسته ای و رادیولوژیکی است که توسط سازمان پشتیبانی تخصصی سازمان ایمنی پرتوی ایران صادر شده است. این بدان معنی است که SGU در تمرینات منظم شرکت می کند و به عنوان یک منبع اندازه گیری در شرایط اضطراری در دسترس است.

نقش SGU اندازه گیری تشعشعات گاما از هواپیماهای بال ثابت به منظور شناسایی منابع منفرد تشعشع یا نقشه ریزش رادیواکتیو است. با اندازه‌گیری‌های موجود در هوا، اندازه‌گیری کارآمد مناطق بزرگ و به دست آوردن تصویری جامع از وقوع و شدت تابش گاما امکان‌پذیر است.

خدمات شرکت ژئوفیزیک مانند: مطالعات ژئوفیزیک ، اکتشاف آب ، مطالعات GPR ، مطالعات لرزه نگاری، آزمایش دانهول ،مطالعات ژئوالکتریک ، سونداژ ، مطالعات الکترومغناطیس ، مطالعات ژئوتکنيک ، آزمایشات درون چاهی ، مطالعات الکترومغناطیس – آزمایش مگنتومتری

جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع خدمات مانند: مطالعات ژئوفیزیک ، اکتشاف آب ، مطالعات GPR ، مطالعات لرزه نگاری ، آزمایش دانهول ،مطالعات ژئوالکتریک ، سونداژ ، مطالعات الکترومغناطیس، آزمایش مگنتومتری با شرکت آسیا ژئوفیزیک و ژئوتکنیکی تماس بگیرید.

اینستاگرام آسیا ژئوفیزیک

مطالعات الکترومغناطیس – مطالعات ژئوالکتریک – مطالعات لرزه نگاری – مطالعات GPR ، سونداژ – مطالعات ژئوتکنيک – آزمایشات درون چاهی – مطالعات ژئوالکتریک – مطالعات GPR – اکتشاف آب – مطالعات ژئوتکنيک – مطالعات ژئوالکتریک – مطالعات GPR – مطالعات الکترومغناطیس – مطالعات ژئوفیزیک – مطالعات GPR – مطالعات ژئوالکتریک – مطالعات الکترومغناطیس -مطالعات ژئوتکنيک – مطالعات ژئوتکنيک- مطالعات ژئوتکنيک – مطالعات ژئوفیزیک- اکتشاف آب آزمایش مگنتومتری – آزمایش دانهول – آزمایشات درون چاهی – آزمایش دانهول

شماره تماس: 09123533974

آدرس: تهران بزرگراه ستاری خیابان 20 متری گلستان