ژئوفیزیک زمین جامد

ژئوفیزیک زمین جامد - مطالعات ژئوفیزیک - مطالعات ژئوالکتریک - مطالعات الکترومغناطیس - آزمایشات درون چاهی - آزمایش دانهول - شماره تماس: 09123533974

ما در این مبحث به ژئوفیزیک زمین جامد میپردازیم. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع خدمات مانند: مطالعات ژئوفیزیک، اکتشاف آب ، مطالعات GPR ، مطالعات لرزه نگاری، آزمایش دانهول ،مطالعات ژئوالکتریک ، سونداژ، مطالعات الکترومغناطیس , مطالعات ژئوتکنيک ، آزمایشات درون چاهی ،‌ آزمایش مگنتومتری با شرکت آسیا ژئوفیزیک و ژئوتکنیکی تماس بگیرید.

ژئوفیزیک زمین جامد

بیشتر فعالیت‌های زمین‌شناسی و ژئوفیزیکی زمین به این دلیل رخ می‌دهد. که سیاره ما در حال خنک شدن به فضا است. و در نتیجه جریان‌هایی از غرق شدن سرد و بالا آمدن گرم را القا می‌کند. که در غیر این صورت به عنوان همرفت شناخته می‌شود.

همرفت در گوشته زمین موتور تکتونیک صفحه ای است و باعث ایجاد حوضه ها و قاره های اقیانوسی می شود.

به طور مشابه، همرفت در هسته بیرونی آهن مایع زمین به میدان ژئومغناطیسی نیرو می دهد.

درک چگونگی تکامل زمین به این روش یکی از جنبه های متعدد مطالعه فیزیک درونی زمین است.

تحقیقات ژئوفیزیک

تحقیقات ژئوفیزیک اساساً چند رشته ای است و در اینجا در ییل ما از انواع رویکردهای مشاهده ای، تجربی و نظری برای بررسی ساختار و دینامیک زمین از مقیاس اتمی تا جهانی استفاده می کنیم.

زلزله شناسی از امواج الاستیک تولید شده

زلزله شناسی از امواج الاستیک تولید شده. توسط زمین لرزه های طبیعی و همچنین منابع کنترل شده. برای بررسی ساختار داخلی زمین استفاده می کند.

به عنوان مثال، انتشار امواج لرزه ای در گوشته، نه تنها به نواحی گرم و سردی که همرفت شناور را القا می کنند، حساس است. بلکه به بافت سنگ گوشته بریده شده توسط همرفت (معروف به ناهمسانگردی لرزه ای) حساس است.

تحقیقات در مورد ناهمسانگردی لرزه ای، که بینشی را در مورد جریان گوشته به دست می دهد. مکمل کار آزمایشگاهی بر روی تغییر شکل سنگ در شرایط اعماق زمین است.

ساختار و دینامیک پوسته و گوشته

ساختار و دینامیک پوسته و گوشته با استفاده از استقرار موقت لرزه‌سنج‌های باند پهن در مناطق مورد علاقه زمین ساختی.

مانند: مناطق فرورانش، روشن می‌شود. از سوی دیگر، ساختار لرزه ای پوسته که توسط زلزله شناسی منبع فعال تصویربرداری شده است،

فیزیک کانی‌ها و سنگ‌ها

فیزیک کانی‌ها و سنگ‌ها از تئوری و آزمایش‌های آزمایشگاهی برای مطالعه خواص سنگ‌ها و سایر مواد سیاره‌ای در فشارها و دماهای زیاد استفاده می‌کند.

اطلاعات حاصل از این آزمایشات برای استنباط خواص مواد در اعماق زمین، مانند خاصیت ارتجاعی، تغییر شکل پذیری و بافت مواد، و ذوب استفاده می شود. که همگی پاسخ مواد اعماق زمین به سرمایش، تنش ها، مغناطیس و غیره را تعیین می کنند. فعالیت مرتبط با پویایی اعماق زمین.

ژئودینامیک

ژئودینامیک از تئوری‌های ریاضی، آزمایش‌های آزمایشگاهی و شبیه‌سازی عددی برای مدل‌سازی حرکات سیال درون زمین که از نیروی همرفتی ناشی می‌شود. استفاده می‌کند.

این مدل‌ها چگونگی گردش گوشته، نحوه تشکیل صفحات تکتونیکی، چگونگی پدید آمدن آتشفشان‌ها و چگونگی جریان و تکامل هسته درونی و بیرونی را روشن می‌کنند.

زمین‌شناسی قاره‌ای

زمین‌شناسی قاره‌ای محدودیت‌های رصدی را بر روی رفتار دینامیکی طولانی‌مدت زمین از طریق بازسازی‌های قاره‌ای فراهم می‌کند. که برای تعیین نرخ‌های گذشته سرگردانی قطبی واقعی و درک روابط بین ابرقاره‌ها و همرفت گوشته استفاده می‌شود.

زمین از لایه های زیادی تشکیل شده است

آیا تا به حال به حفر چاله به چین فکر کرده اید؟
به نظر می رسد راهی منطقی برای رسیدن به آنجا به جای پرواز در سراسر جهان است.
در حالی که این ایده عالی به نظر می رسد. حفاری در زمین برای شما بسیار بیشتر از سفر در اطراف آن طول می کشد.
حتی اگر بتوانید تا این حد را حفاری کنید.
برای عبور از همه چیزهایی که در زیر سطح سیاره قرار دارد، مشکل خواهید داشت.
بنابراین اگر نتوانیم تا این حد حفاری کنیم.
چگونه می دانیم که چه چیزی درون زمین را تشکیل می دهد؟
دانشمندان با مطالعه امواج لرزه ای قادر به درک فضای داخلی زمین هستند.
اینها امواج انرژی هستند که در زمین حرکت می کنند. و به طور مشابه با انواع دیگر امواج مانند امواج صوتی، امواج نور و امواج آب حرکت می کنند.

امواج لرزه ای

امواج لرزه ای در طول زمین لرزه از طریق زمین ارسال می شوند. و این امواج انرژی هستند که باعث می شوند. زمین هنگام حرکت در آن تکان بخورد.
امواج لرزه ای توسط دستگاهی به نام لرزه نگار ثبت می شود. که قدرت و سرعت امواج لرزه ای را به ما می گوید.
به این ثبت‌هایی که توسط یک لرزه‌نگار انجام می‌شود. لرزه‌نگاری می‌گویند. امواج لرزه ای زمانی که از انواع مختلف مواد عبور می کنند. با سرعت های متفاوتی حرکت می کنند. بنابراین با مطالعه لرزه نگاری ها، دانشمندان می توانند چیزهای زیادی در مورد ساختار داخلی زمین بیاموزند.

انواع امواج لرزه ای

ابتدا دو نوع امواج لرزه ای را که در درس دیگری با آنها آشنا شدیم مرور می کنیم.
امواج بدن  امواج لرزه ای هستند که در داخل زمین یا “جسم” آن حرکت می کنند.
امواج سطحی امواج لرزه ای هستند که در سطح زمین حرکت می کنند. منطقی است، درست است؟
امواج سطحی مهم هستند. اما اطلاعات زیادی در مورد آنچه در زیر سطح اتفاق می افتد ارائه نمی دهند.
برای این کار، ما باید امواج بدن را مطالعه کنیم تا بتوانیم ببینیم «بدن» زمین چگونه است.
دو نوع امواج بدن وجود دارد که به آنها  امواج P  و  امواج S می گویند. P مخفف امواج اولیه است زیرا این امواج سریعترین حرکت را دارند و ابتدا شناسایی می شوند. S مخفف موج ثانویه است. زیرا این امواج کندتر از امواج P هستند و در لرزه نگاری دوم می شوند.

فضای داخلی زمین

از آنجایی که اطلاعات ثبت شده در یک لرزه نگاری به ما می گوید امواج بدن هنگام حرکت در زمین با چه سرعتی حرکت می کنند.
می توانیم بگوییم که آنها از چه نوع ماده ای عبور می کنند.
همانطور که امواج بدن از لایه های داخلی زمین عبور می کنند. سرعت آنها تغییر می کند و باعث می شود که موج “خم شود”.
این خم شدن شبیه نگاه کردن به نی در نیمه پر لیوان آب است.
اگر از پهلو به نی نگاه کنید، به نظر می رسد که در جایی که به سطح آب برخورد می کند. خم می شود.
این به این دلیل است که امواج نور با برخورد با مواد مختلف، در این مورد به آب، خم می شوند و سرعت خود را کاهش می دهند.
هنگامی که امواج بدن در زمین حرکت می کنند. همین اتفاق می افتد.

خدمات شرکت ژئوفیزیک مانند: مطالعات ژئوفیزیک ، اکتشاف آب ، مطالعات GPR ، مطالعات لرزه نگاری، آزمایش دانهول ،مطالعات ژئوالکتریک ، سونداژ ، مطالعات الکترومغناطیس ، مطالعات ژئوتکنيک ، آزمایشات درون چاهی ، مطالعات الکترومغناطیس – آزمایش مگنتومتری

جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع خدمات مانند: مطالعات ژئوفیزیک ، اکتشاف آب ، مطالعات GPR ، مطالعات لرزه نگاری ، آزمایش دانهول ،مطالعات ژئوالکتریک ، سونداژ ، مطالعات الکترومغناطیس، آزمایش مگنتومتری با شرکت آسیا ژئوفیزیک و ژئوتکنیکی تماس بگیرید.

اینستاگرام آسیا ژئوفیزیک

مطالعات الکترومغناطیس – مطالعات ژئوالکتریک – مطالعات لرزه نگاری – مطالعات GPR ، سونداژ – مطالعات ژئوتکنيک – آزمایشات درون چاهی – مطالعات ژئوالکتریک – مطالعات GPR – اکتشاف آب – مطالعات ژئوتکنيک – مطالعات ژئوالکتریک – مطالعات GPR – مطالعات الکترومغناطیس – مطالعات ژئوفیزیک – مطالعات GPR – مطالعات ژئوالکتریک – مطالعات الکترومغناطیس -مطالعات ژئوتکنيک – مطالعات ژئوتکنيک- مطالعات ژئوتکنيک – مطالعات ژئوفیزیک- اکتشاف آب آزمایش مگنتومتری – آزمایش دانهول – آزمایشات درون چاهی – آزمایش دانهول

شماره تماس: 09123533974

آدرس: تهران بزرگراه ستاری خیابان 20 متری گلستان

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    خانهخدماتتماسارتباط با ما