ژئودزی فیزیکی چیست؟

ژئودزی فیزیکی-مطالعات ژئوفیزیک-اکتشاف آب-مطالعات GPR-مطالعات ژئوالکتریک - اکتشاف آب ، مطالعات GPR ، مطالعات لرزه نگاری، آزمایش دانهول ،مطالعات ژئوالکتریک

در ادامه به مبحث ژئودزی فیزیکی میپردازیم. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع خدمات مانند: مطالعات ژئوفیزیک، اکتشاف آب ، مطالعات GPR ، مطالعات لرزه نگاری، آزمایش دانهول ،مطالعات ژئوالکتریک ، سونداژ، مطالعات الکترومغناطیس , مطالعات ژئوتکنيک ، آزمایشات درون چاهی ،‌ آزمایش مگنتومتری با شرکت آسیا ژئوفیزیک و ژئوتکنیکی تماس بگیرید.

ژئودزی فیزیکی چیست؟

ژئودزی فیزیکی مطالعه کیفیت های فیزیکی میدان گرانشی زمین، ژئوپتانسیل، با هدف به کارگیری آنها در ژئودزی است.

این مطالعه به شکل زمین و سایر خصوصیات کروی شکل، مانند مایل بودن یا کج بودن آن مربوط می شود.

نمونه هایی از کاربردهای عملی ژئودزی فیزیکی عبارتند از موقعیت یابی GPS، سیستم های ناوبری ماهواره ای و تخمین ارتفاع سطح از تصاویر ماهواره ای.

ژئودزی فیزیکی شاخه ای از ژئودزی است که به بررسی اندازه و شکل زمین می پردازد. ژئودیزیست ها برای تولید نقشه هایی کار می کنند که اشکالی مانند انحنا و نقش برجسته را به تصویر می کشد تا بتوان از آنها در نقشه کشی یا پروژه های مهندسی مربوط به سازه های زیرزمینی استفاده کرد.

آنها همچنین دستگاه های ژئودزیکی و گرانشی با دقت بالا، مانند بزرگترین شبکه مثلث سازی جهان، چارچوب مرجع بین المللی زمینی (ITRF) می سازند.

ژئودزی فیزیکی میدان گرانشی زمین و تأثیر آن بر اجسام درون آن را مطالعه می کند.

بر اساس اندازه‌گیری‌های میدان گرانشی آن در اطراف نقطه‌ای انتخاب‌شده در سطح، نکاتی درباره شکل و اندازه زمین ارائه می‌دهد.

تاریخچه ژئودزی فیزیکی

تاریخچه ژئودزی فیزیکی با کار ریاضیدانان اولیه یونان و چین آغاز می شود.

مصریان باستان تکنیکی برای اندازه گیری طول افقی هرم با کشیدن طناب در نقاط مختلف توسعه دادند و بدین ترتیب طول اضلاع را دو بار تعیین کردند.

یونانیان باستان ارتفاع اهرام را با رؤیت از طریق دستگاه های نوری باکیفیت به نام oculi اندازه گیری می کردند که به آنها امکان می داد مکان های بلند را با دقت بیشتری نسبت به مصریان اندازه گیری کنند.

آنها همچنین با ساخت آونگ هایی که بر روی طناب ها یا کابل های مشابه آویزان بودند، ارتفاع را به طور قابل اعتماد اندازه گیری کردند.

ابزارهای ژئودزی فیزیکی

تئودولیت نوری

یک تئودولیت نوری زوایای بین دو نقطه مرجع قابل مشاهده یا منشور بازتابی را اندازه گیری می کند. زاویه اندازه گیری شده را می توان برای محاسبه ارتفاع (ارتفاع از سطح دریا) کالیبره کرد.

دقت یک تئودولیت نوری به میزان کالیبره شدن، نحوه نگهداری و موقعیت افقی آن بستگی دارد. سیستم جهانی ژئودتیک دارای دو نوع دیگر با استفاده از سیگنال های رادیویی با دقت یک میلی متر است.

دستگاه های نوین و جدید ناوبری جهانی ماهواره ای (GNSS)

GNSS مجموعه‌ای از ماهواره‌های در حال گردش است که سیگنال‌های زمانی دقیقی را ارسال می‌کند و شکل زمین را نظارت می‌کند.

اندازه گیری های GPS، GLONASS و GALILEO را می توان برای محاسبه موقعیت مطلق یک جسم روی سطح استفاده کرد.

دقت به میزان کالیبره شدن آنها، نحوه نگهداری آنها، موقعیت مکانی آنها و کیفیت دریافت آنها توسط گیرنده روی زمین بستگی دارد.

این سیستم های مبتنی بر ماهواره، اشیاء را در هر نقطه از جهان با دقت چند سانتی متری امکان می دهند.

سیستم موقعیت یاب جهانی

یک دستگاه GPS سه مختصات را اندازه گیری می کند: عرض جغرافیایی، طول جغرافیایی و ارتفاع. دقت آن در حدود 5 سانتی متر است. این یک سیستم موقعیت یابی رادیویی مبتنی بر ماهواره است.

گرانش متر (گرانش متر)

گرانش سنج ها شتاب گرانشی نقطه ای از سطح زمین را اندازه گیری می کنند و در نتیجه اندازه گیری گرم (9.80665 متر بر ثانیه) به دست می آید. میانگین خوانش های متعدد، میدان گرانش محلی، از جمله تغییرات در طول زمان را تعیین می کند.

ساده‌ترین نوع گرانش‌سنج، گرانش‌سنج مرطوب نامیده می‌شود و از نوعی سیال استفاده می‌کند. هر چه سیال متراکم تر باشد، مقدار حاصل بیشتر خواهد بود. اینها قابل حمل هستند، اما نسخه های ارزان قیمت چندان دقیق نیستند.

برد لیزر ماهواره ای

یک تلسکوپ نوری روی زمین، ماهواره را در حین چرخش به دور زمین ردیابی می کند و با اندازه گیری زمان گسیل نور از ماهواره و دریافت آن، فاصله را محاسبه می کند. به این حالت مثلثی (شکلی از سه لایه شدن) می گویند. دقت روش حدود 1 میلی متر است.

 گیرنده سیستم موقعیت یاب جهانی (GPS).

یک گیرنده GPS موقعیت و زمان را با تجزیه و تحلیل سیگنال های ماهواره ها بسیار دقیق اندازه گیری می کند، اما فقط می تواند ارتفاع را در چند ده متر تعیین کند.

ترکیبی از تئودولیت های نوری، گرانش سنج های مرطوب و گیرنده های GPS امکان تعیین شکل سطح را با دقت نانومتری فراهم می کند.

توتال استیشن

توتال استیشن ابزاری است که زوایا و فواصل نقاط روی سطح را اندازه گیری می کند. این ابزار بسیار دقیق برای اهداف نقشه برداری، نقشه برداری و تسطیح است.

دقت یک ایستگاه کل به ارتفاع آن از سطح دریا، میزان کالیبره شدن، نحوه نگهداری و موقعیت افقی آن بستگی دارد.

مفاهیم نظری در ژئودزی فیزیکی:

مفاهیم نظری به شرح زیر است:

  1. نظریه زوایای کوچک

زمین شناسان از اصل زوایای کوچک برای تخمین ارتفاع نسبی نقاط روی یک سطح (یا برای تخمین ارتفاع نسبی ارتفاع در یک مثلث در اندازه گیری فاصله) استفاده می کنند.

مجموع زوایای یک مثلث برابر با 180 درجه است. بنابراین، اگر A، B، و C یک مثلث تشکیل دهند، می توان از این فرمول برای محاسبه فاصله بین A و B استفاده کرد.

  1. نظریه مثلث ها

ژئودیزیست ها از اصل مثلث ها برای تخمین ارتفاع نسبی نقاط روی یک سطح (یا برای تخمین ارتفاع نسبی ارتفاع در یک مثلث در اندازه گیری فاصله) استفاده می کنند.

مجموع فواصل عمود بر هر نقطه از یک صفحه (یا هر راس) تا نقطه دیگر (یا سه رأس دیگر) باید برابر باشد.

در ژئودزی فیزیکی، فاصله عمود بر هم به عنوان فاصله متعارف نامیده می شود.

  1. نظریه گرانش

مجموع نیروهای گرانشی ناشی از زمین، ماه و خورشید در همه جای سطح زمین دارای ارزش نظری صفر است. انحراف از این مقدار به عنوان “ناهنجاری های گرانشی” شناخته می شود.

میدان مغناطیسی زمین نیز در معرض ناهنجاری هایی است. این ناهنجاری ها در اشکال و اندازه های مختلف رخ می دهند و ممکن است در مناطق وسیع (یا حتی کل قاره ها) موضعی یا گسترده باشند.

خدمات شرکت ژئوفیزیک مانند: مطالعات ژئوفیزیک ، اکتشاف آب ، مطالعات GPR ، مطالعات لرزه نگاری، آزمایش دانهول ،مطالعات ژئوالکتریک ، سونداژ ، مطالعات الکترومغناطیس ، مطالعات ژئوتکنيک ، آزمایشات درون چاهی ، مطالعات الکترومغناطیس – آزمایش مگنتومتری

جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع خدمات مانند: مطالعات ژئوفیزیک ، اکتشاف آب ، مطالعات GPR ، مطالعات لرزه نگاری ، آزمایش دانهول ،مطالعات ژئوالکتریک ، سونداژ ، مطالعات الکترومغناطیس، آزمایش مگنتومتری با شرکت آسیا ژئوفیزیک و ژئوتکنیکی تماس بگیرید.

اینستاگرام آسیا ژئوفیزیک

مطالعات الکترومغناطیس – مطالعات ژئوالکتریک – مطالعات لرزه نگاری – مطالعات GPR ، سونداژ – مطالعات ژئوتکنيک – آزمایشات درون چاهی – مطالعات ژئوالکتریک – مطالعات GPR – اکتشاف آب – مطالعات ژئوتکنيک – مطالعات ژئوالکتریک – مطالعات GPR – مطالعات الکترومغناطیس – مطالعات ژئوفیزیک – مطالعات GPR – مطالعات ژئوالکتریک – مطالعات الکترومغناطیس -مطالعات ژئوتکنيک – مطالعات ژئوتکنيک- مطالعات ژئوتکنيک – مطالعات ژئوفیزیک- اکتشاف آب آزمایش مگنتومتری – آزمایش دانهول – آزمایشات درون چاهی – آزمایش دانهول

شماره تماس: 09123533974

آدرس: تهران بزرگراه ستاری خیابان 20 متری گلستان

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    خانهخدماتتماسارتباط با ما