علوم زمین

علوم زمین - خدمات شرکت ژئوفیزیک مانند: مطالعات ژئوفیزیک ، اکتشاف آب ، مطالعات GPR ، مطالعات لرزه نگاری، آزمایش دانهول ،مطالعات ژئوالکتریک - 09123533974

ما در این مطلب به مبحث علوم زمین میپردازیم. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع خدمات مانند: مطالعات ژئوفیزیک، اکتشاف آب ، مطالعات GPR ، مطالعات لرزه نگاری، آزمایش دانهول ،مطالعات ژئوالکتریک ، سونداژ، مطالعات الکترومغناطیس , مطالعات ژئوتکنيک ، آزمایشات درون چاهی ،‌ آزمایش مگنتومتری با شرکت آسیا ژئوفیزیک و ژئوتکنیکی تماس بگیرید.

علوم زمین

مفهوم

علوم فیزیکی شامل نجوم، فیزیک، شیمی و علوم زمین است، اما آخرین این علوم کاملاً متفاوت با سه علوم دیگر است. در حالی که موضوعات مطالعه در فیزیک و شیمی اغلب برای افراد ناآشنا انتزاعی به نظر می رسد و نجوم مربوط به سیارات دوردست و اجرام دیگر است، علوم زمین به چیزهایی اختصاص دارد که هم عینی و هم فوری هستند. تمرکز مطالعه برای علوم زمین به معنای واقعی کلمه زیر پای ما است، سیاره ای در عین حال بزرگ و کوچک، جهانی که (تا آنجا که می دانیم) به تنهایی در جهان به عنوان تنها حامی حیات هوشمند ایستاده است. علوم زمین نیز با سایر رشته ها تفاوت دارد زیرا مرزهای آنها همیشه به وضوح مشخص نمی شود. مطالعه زمین مجموعه ای متنوع از تخصص ها است که شامل طیفی از علوم زمین شناسی، هیدرولوژیکی و جوی است که با سایر علوم فیزیکی، زیست شناسی و حتی علوم اجتماعی همپوشانی دارند.

در ساده ترین سطح، علوم زمین را می توان به سه حوزه کلی تقسیم کرد:

علوم زمین شناسی، هیدرولوژیکی و جوی. این تخصص‌ها به‌خوبی با سه تا از «کره‌ها» یا زیرسیستم‌های درون منظومه بزرگ‌تر زمین همخوانی دارند: ژئوسفر، هیدروسفر و جو. (برای اطلاعات بیشتر درباره کره‌ها به سیستم‌های زمین مراجعه کنید.) چهارمین زیرسیستم، زیست کره است، و این مشکل بیان دقیق آنچه را که بخشی از علوم زمین است و چه چیزی نیست را نشان می‌دهد.

معمولاً علوم زمین در مقابل علوم زیستی مانند زیست شناسی، گیاه شناسی و جانورشناسی جزء علوم فیزیکی محسوب می شوند. با این حال، علوم زمین به وضوح با علوم زیستی در زمینه های مختلف، مانند اقیانوس شناسی و مطالعات مختلف در مورد محیط های زیستی پیچیده، همپوشانی دارند. حتی یک رشته جدید (و هنوز کاملا رسمی نشده) به نام ژئوفیزیولوژی وجود دارد که بر اساس این فرض ساخته شده است که زمین ویژگی های یک موجود زنده را دارد.

همپوشانی با سایر علوم فیزیک.

علوم زمین نیز در چندین قلمرو با سایر علوم فیزیکی همپوشانی دارد. ژئوفیزیک وجود دارد که به فرآیندهای فیزیکی سیاره، از جمله خواص مغناطیسی و الکتریکی آن و وسایل انتقال انرژی از طریق درون آن می پردازد. ژئوشیمی نیز وجود دارد که به خواص شیمیایی و فرآیندهای زمین مربوط می شود. و حوزه های متعددی از تلاقی بین علوم زمین و نجوم (از جمله زمین شناسی سیاره ای) وجود دارد که تحت عنوان علم سیاره شناسی (که گاهی سیاره شناسی یا مطالعات سیاره ای نامیده می شود) قرار می گیرند.

پارادایم های علمی

این نکته آخر به دلیل آنچه در مورد ماهیت مطالعه علمی دلالت دارد، نکته مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد. در گذشته، دانشمندان تمایل داشتند فکر کنند که آنها در کار کشف نوعی حقیقت عینی هستند که در انتظار کشف آن است. اما در واقعیت، جستجوی متفکر علمی بسیار کمتر هدایت شده است. دنیای طبیعی به هیچ وجه با دانشمند صحبت نمی کند و به او نمی گوید که چگونه داده ها را دسته بندی کند. در واقع، تقسیم‌بندی‌های دانش علمی که با آن‌ها آشنا هستیم به وجود آمده‌اند، نه به این دلیل که لزوماً یک حقیقت زیربنایی را منعکس می‌کنند، بلکه به این دلیل که در جداسازی برخی از جنبه‌های جهان فیزیکی از برخی دیگر مفید بوده‌اند.

علوم زمین در حال تکامل.

در بحثی که در ادامه می‌آید، پارامترهای گسترده علوم زمین را با در نظر گرفتن زمینه‌های اصلی تحصیل و تخصص‌های موجود در آنها بیان می‌کنیم. این یک طرح سازمانی قطعی را نشان نمی دهد، و همچنین این بررسی مختصر به هر زمینه ممکن از مطالعه در علوم زمین گسترده اشاره نمی کند. برای انجام این کار نیاز به یک کتاب کامل است. بلکه هدف در نظر گرفتن مهم ترین رشته ها و زیرشاخه ها است.

برنامه های کاربردی در زندگی واقعی

روش علمی

همانطور که بعداً بحث شد، روش علمی در طول قرن هفدهم ظهور کرد و از آن زمان تا کنون مورد استفاده قرار گرفته است. این روشی است برای نگریستن به حقایق و داده ها، و کاربرد آن چیزی است که واقعاً علم را از غیرعلم جدا می کند. «نظریه‌های» غیرعلمی پاسخ‌هایی را نه بر اساس شواهد، بلکه بر اساس حدس‌های محض فرض می‌کنند، عادت ذهنی که قبل از توسعه روش علمی رایج بود و هنوز هم بسیار رایج است. یک مثال معاصر می تواند این ادعا باشد که اشکال حیات فرازمینی هوشمند اهرام بزرگ مصر را ساخته اند.

بکارگیری روش علمی

دانشمندانی که به شدت روش علمی را به کار می گیرند، تلاش خود را برای درک صرفاً با نگاه کردن به حقایقی آغاز می کنند که می توان با مشاهده به دست آورد. بر اساس این داده ها، آنها فرضیه ها یا اظهارات اثبات نشده در مورد پدیده های مشاهده شده را تشکیل می دهند. این معمولاً به اندازه‌ای است که بسیاری از مردم در تفکر خود پیش می‌روند، و به اندازه کافی دور نیست: برای مثال، تا این مرحله، نظریه‌ای که ادعا می‌کند بازدیدکنندگان از سیاره دیگری اهرام را ساخته‌اند مطابق با روش علمی است. اما چنین تصورات واهی و همچنین ایده های خویشاوندی مانند تئوری های توطئه هرگز به مرحله بعدی نمی روند که مرز بین علم و نظر ناب را مشخص می کند.

ریشه های تاریخی علوم زمین

علوم زمین هم قدیمی و هم جدید است. آنها از یک سو به موضوعاتی می پردازند که برای انسان اهمیت اساسی دارد و به همین دلیل، اصول اولیه علوم زمین احتمالاً قبل از هر یک از رشته های دیگر مطالعات علمی به جز شاید نجوم ظاهر شده است. از دوران ماقبل تاریخ، جوامع به دنبال به دست آوردن فلزات از زمین برای ساخت ابزار و سلاح، یافتن آب برای حمایت از زندگی و محصولات کشاورزی، و تشخیص آینده الگوهای آب و هوایی بوده اند که می تواند بر شرایط جمعیت انسانی تأثیر زیادی بگذارد. بدین ترتیب علوم زمین شناسی، هیدرولوژیک و جوی متولد شدند.

خدمات شرکت ژئوفیزیک مانند: مطالعات ژئوفیزیک ، اکتشاف آب ، مطالعات GPR ، مطالعات لرزه نگاری، آزمایش دانهول ،مطالعات ژئوالکتریک ، سونداژ ، مطالعات الکترومغناطیس ، مطالعات ژئوتکنيک ، آزمایشات درون چاهی ، مطالعات الکترومغناطیس – آزمایش مگنتومتری

جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع خدمات مانند: مطالعات ژئوفیزیک ، اکتشاف آب ، مطالعات GPR ، مطالعات لرزه نگاری ، آزمایش دانهول ،مطالعات ژئوالکتریک ، سونداژ ، مطالعات الکترومغناطیس، آزمایش مگنتومتری با شرکت آسیا ژئوفیزیک و ژئوتکنیکی تماس بگیرید.

اینستاگرام آسیا ژئوفیزیک

مطالعات الکترومغناطیس – مطالعات ژئوالکتریک – مطالعات لرزه نگاری – مطالعات GPR ، سونداژ – مطالعات ژئوتکنيک – آزمایشات درون چاهی – مطالعات ژئوالکتریک – مطالعات GPR – اکتشاف آب – مطالعات ژئوتکنيک – مطالعات ژئوالکتریک – مطالعات GPR – مطالعات الکترومغناطیس – مطالعات ژئوفیزیک – مطالعات GPR – مطالعات ژئوالکتریک – مطالعات الکترومغناطیس -مطالعات ژئوتکنيک – مطالعات ژئوتکنيک- مطالعات ژئوتکنيک – مطالعات ژئوفیزیک- اکتشاف آب آزمایش مگنتومتری – آزمایش دانهول – آزمایشات درون چاهی – آزمایش دانهول

شماره تماس: 09123533974

آدرس: تهران بزرگراه ستاری خیابان 20 متری گلستان

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    خانهخدماتتماسارتباط با ما