اصول اساسی

  • مبانی انتشار موج
  • امواج در رابط ها
  • زمان سفر

نظر سنجی

امواج جسم لرزه ای از منبع خود دور می شوند و به داخل زمین می روند.

همانطور که قبلاً بحث کردیم، انرژی در تمام جهات ممکن دور از منبع پخش می شود. و مستقیماً به سمت ژئوفون ها حرکت می کند یا در زمین منتشر می شود جایی که ممکن است منعکس یا منکس شود.

هنگام تنظیم یک بررسی لرزه‌ای، باید نوع منابع و گیرنده‌های مورد استفاده و نحوه چیدمان آن‌ها را در نظر گرفت تا بتواند اطلاعات کافی برای پاسخگویی به سؤال زمین‌شناسی را جمع‌آوری کند.

به عنوان مثال، بررسی‌های انکساری تنها در مواردی مفید هستند که سرعت به طور کلی با عمق افزایش می‌یابد. و نباید زمانی که اطلاعات پیشینی وجود دارد که نشان می‌دهد چنین چیزی بعید است. انجام آن را انتخاب کرد. هنگامی که فرد تصمیم به انجام نوع خاصی از نظرسنجی گرفت. طرح نظرسنجی باید انتخاب شود.

ما یک مرور کلی از برخی از انواع منبع و گیرنده رایج ارائه خواهیم داد. و به دنبال آن مقدمه ای برای درک هندسه پیمایشی خواهیم داشت.

فهرست:

  • منابع
  • گیرنده ها
  • هندسه بررسی

داده ها

سیگنال هایی که ثبت می شوند

هر ژئوفون یک سیگنال الکتریکی تولید می کند که متناسب با حرکت زمین است (در یک جهت معمولاً عمودی، اما افقی با ژئوفون های ویژه ای که برای کار امواج برشی استفاده می شود). این سیگنال برای مدت کوتاهی از لحظه شروع منبع انرژی ثبت می شود.

ما این سیگنال‌ها را با ترسیم آنها به‌عنوان یک خط تکان دهنده برای سیگنال هر ژئوفون مشاهده می‌کنیم. این سیگنال ها در کنار یکدیگر رسم می شوند تا حرکت زمین در هر ژئوفون به عنوان تابعی از زمان دیده شود.

در این طرح، یک ژئوفون به درستی کار نمی کرد. ژئوفون ها با اولین نزدیک به منبع برچسب گذاری می شوند.

همانطور که انتظار می رفت، حرکت زمین زودتر در ژئوفون های نزدیک به منبع اتفاق افتاد. برای ژئوفون های 1 تا 10، به نظر می رسد که در زمان های بعدی هیچ حرکت زمینی وجود نداشته است. با این حال این مصنوع از “بهره” (تقویت) اعمال شده در این آثار است.

بهره برای سیگنال های ژئوفون نزدیک منبع کمتر است. زیرا دامنه سیگنال بزرگتر است. اگر سیگنال‌های داخل جعبه آبی تقویت شده و دوباره ترسیم شوند. شکل قابل تنظیم زیر به دست می‌آید.

دامنه سیگنال تقویت شده است، بنابراین تمام حرکات زمین قابل مشاهده است.

شروع واضحی از حرکت زمین برای هر ردیابی وجود دارد. که بعداً برای آثار دورتر از منبع ظاهر می شود. یافتن دقیقاً زمانی که زمین برای اولین بار در هر ژئوفون حرکت کرده است، اولین شکست نامیده می شود.

در این مورد دشوار نیست، اما اگر سیگنال ها ضعیف باشند. می تواند چالش برانگیز باشد. از دکمه‌های رادیویی در کنار شکل استفاده کنید تا نتیجه انتخاب اولین استراحت‌ها (همچنین به عنوان اولین ورودی‌ها نیز شناخته می‌شود) را در این شکل ببینید.

هنگامی که انتخاب ها انتخاب می شوند، آشکار می شود که یک الگوی مشخص برای ورودی ها وجود دارد.

خطوط مستقیمی وجود دارد که اولین شکسته های چندین اثر مجاور را به هم می پیوندند. دکمه رادیویی سوم الگوهای خط مستقیم را نشان می دهد که با کشیدن خطوط قرمز تأکید شده است.

خدمات شرکت ژئوفیزیک مانند: مطالعات ژئوفیزیک، اکتشاف آب، مطالعات GPR، مطالعات لرزه نگاری، آزمایش دانهول، مطالعات ژئوالکتریک، سونداژ، مطالعات الکترومغناطیس، مطالعات ژئوتکنيک، آزمایشات درون چاهی ، مطالعات الکترومغناطیس – آزمایش مگنتومتری – مطالعات لرزه نگاری

جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع خدمات مانند: مطالعات ژئوفیزیک ، اکتشاف آب ، مطالعات GPR ، مطالعات لرزه نگاری ، آزمایش دانهول ،مطالعات ژئوالکتریک ، سونداژ ، مطالعات الکترومغناطیس، آزمایش مگنتومتری با شرکت آسیا ژئوفیزیک و ژئوتکنیکی تماس بگیرید.

اینستاگرام آسیا ژئوفیزیک

مطالعات الکترومغناطیس – مطالعات ژئوالکتریک – مطالعات لرزه نگاری – مطالعات GPR ، سونداژ – مطالعات ژئوتکنيک – آزمایشات درون چاهی – مطالعات ژئوالکتریک – مطالعات GPR – اکتشاف آب – مطالعات ژئوتکنيک – مطالعات ژئوالکتریک – مطالعات GPR – مطالعات الکترومغناطیس – مطالعات ژئوفیزیک – مطالعات GPR – مطالعات ژئوالکتریک – مطالعات الکترومغناطیس -مطالعات ژئوتکنيک – مطالعات ژئوتکنيک- مطالعات ژئوتکنيک – مطالعات ژئوفیزیک- اکتشاف آب آزمایش مگنتومتری – آزمایش دانهول – آزمایشات درون چاهی – آزمایش دانهول

شماره تماس: 09123533974

آدرس: تهران بزرگراه ستاری خیابان 20 متری گلستان