ژئوالکتریک

ژئوالکتریک - اکتشاف آب - مطالعات الکترومغناطیس- مطالعات ژئوالکتریک - آزمایش دانهول - آزمایشات درون چاهی - شماره تماس: 09123533974

در ادامه به مبحث ژئوالکتریک می پردازیم. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع خدمات مانند: مطالعات ژئوفیزیک، اکتشاف آب ، مطالعات GPR ، مطالعات لرزه نگاری، آزمایش دانهول ،مطالعات ژئوالکتریک ، سونداژ، مطالعات الکترومغناطیس , مطالعات ژئوتکنيک ، آزمایشات درون چاهی ،‌ آزمایش مگنتومتری با شرکت آسیا ژئوفیزیک و ژئوتکنیکی تماس بگیرید.

ژئوالکتریک

ژئوالکتریک، علمی است که با استفاده از مفاهیم برقی و الکترومغناطیسی، از آن برای آنالیز خصوصیات و حرکت سه بعدی آب، زمین و سنگ‌ها در زیرسطحی از طریق سیستم های جذب، انتقال و تشخیص میدان های الکتریکی و مغناطیسی استفاده می‌کند. علم ژئوالکتریک در جستجوی منابع آب، محاسبه شرایط زیرسطحی و بررسی محیط‌های معدنی و نفتی استفاده می‌شود.

در ژئوالکتریک، دو نوع میدان الکتریکی و میدان مغناطیسی به کار می‌روند. میدان الکتریکی مانند ولتاژ در یک سیستم برقی و میدان مغناطیسی مانند جریان از دو میدان مستقل تشکیل می‌شود. این دو نوع میدان باعث تولید میدان الکتریکی و مغناطیسی در سطح زمین می‌شوند. بنابراین با استفاده از یک سیستم الکتریکی، می‌توان میدان الکتریکی به سمت زمین ایجاد کرد و سپس با ثبت میدان الکتریکی و مغناطیسی در محیط زیرسطحی، از خصوصیات فیزیکی این لایه ها مانند مقاومت الکتریکی، غلظت آب، پوسته های سنگی و غیره استفاده کرد.

در این مقاله، به بررسی شرایط مورد نیاز برای انجام تست ژئوالکتریکی، ماهیت و خصوصیات میدان های الکتریکی و مغناطیسی، نحوه تفسیر داده ها و نتایج، کاربرد های ژئوالکتریک در صنعت، محیط زیست و معدنی و اهمیت آن در برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست پرداخته می‌شود.

1. ماهیت و خصوصیات میدان های الکتریکی و مغناطیسی

در تست ژئوالکتریک، دو نوع میدان الکتریکی و مغناطیسی بر اساس برنامه آزمایش توسط دستگاه ژئوالکتریکی ایجاد می‌شوند. میدان الکتریکی با استفاده از الکترودهای جریان زیر سطحی به زمین اعمال می‌شود. الکترود مثبت و نامساوی به زمین و الکترود منفی و مساوی به فضای بین دو الکترود نصب می‌شود. این میدان در زمین به دامنه دائمی معرفی می‌شود و نتیجتا می‌توان خصوصیات مختلف خاک، سنگ و زیرسطح در هر نقطه را تعیین کرد. برای درک بهتر، می‌توان مثالی رویایی ارائه کرد که حالا شما به عنوان تصور کننده، دستگاه‌های مورد استفاده در ژئوالکتریک را در نظر بگیرید و به سمت زیرزمین دایره‌ای متخلخل رافته کنید. سپس به این فکر کنید که با گذراندن شدت جریان از نقطه الکترود مثبت به منفی، یک میدان الکتریکی درون این دایره متخلخل ایجاد شده است که با توجه به خصوصیات مختلف لایه های زیرسطحی، مانند غلظت، محتویات شیمیایی و کیفیت مخزن می‌توانید اطلاعات مفیدی درباره بازدهی و استفاده از آن ارائه دهید.

در مقابل، با عبور جریان های الکتریکی در زیرسطحی، یک میدان مغناطیسی تولید می‌شود که در ارتباط با مقاومت، نوع و غلظت پوسته‌های سنگی است. میدان مغناطیسی توسط سیم‌های خاص قابل تشخیص و ثبت است که در ایجاد کردن آن، باید به بررسی میزان تغییر جریان در یک نقطه مشخص در زیرسطحی توجه کرد.

2. شرایط مورد نیاز برای انجام تست ژئوالکتریکی

تست ژئوالکتریکی برای بسیاری از برنامه های زیرسطحی و در عمل‌های مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تست به خاطر قابلیت اجرایی بالا، دقت بالا در تعیین خصوصیات زیرسطحی و تحلیل سطوح پوشش گیاهی مناسب است.

در زیر نکات مهم برای انجام تست ژئوالکتریکی آورده شده است:

  • دستگاه الکترود بایستی قابلیت نصب و حمل آسان داشته باشد و برای نصب الکترود دقیق و بهینه قابل تنظیم باشد.
  • تولید کننده دستگاه بایستی یک نرم‌افزار قوی و مفید در اختیار داشته باشد که به تحلیل داده های جمع آوری شده کمک می‌کند.
  • زمین بایستی در نزدیکی دستگاه قرار داشته باشد و پارامترهای جویی مانند میزان بارش و وزش باد نیز در نظر گرفته شود.
  • قبل از انجام این تست، باید اطمینان حاصل شود که هیچ گونه جریان برقی در حال عبور از سیستم وسایل نوری یا ابزار دیگری در نزدیکی دستگاه وجود ندارد.
  • برای تولید بهترین اطلاعات، الکترودها بایستی بصورت افقی به سطح زیرسطحی چیده شوند تا کمترین مقدار تداخل ممکن در داده‌های جمع آوری شده به وجود آید.
  • دمای محیط بایستی در نظر گرفته شود. برای مثال، این تست باید در آب و هوای خشک و گرم با دمای بالای 45 درجه سانتی‌گراد انجام نشود.

3. تفسیر داده ها و نتایج ژئوالکتریک

با جمع آوری داده‌های درون دستگاه و با استفاده از نرم‌افزار مناسب داده‌های برداشت شده به منحنی‌های خاصی تبدیل می‌شود که پویایی و خصوصیات سنگ‌های و مواد زیرسطحی را نمایش می‌دهد. این نمودارها به صورت 2 بعدی یا 3 بعدی هستند و کاربرد آن‌ها در تعیین خصوصیات لایه‌های زیرسطحی، مانند نوع و تراکم پوسته، غلظت مواد معدنی مختلف، حضور آب و … است.

4. کاربرد ژئوالکتریک در صنعت، محیط زیست و معدنی

استفاده از ژئوالکتریک در بسیاری از بخش‌ها و بازارها به علت قابلیت استفاده زیاد و قیمت کم مناسب است. برای مثال در صنعت، از این تکنولوژی برای پیدا کردن منابع آب، کنترل کیفیت آب، تعیین خصوصیات زیرسطحی وضعیت یک سایت و … استفاده می‌شود. در بخش محیط زیست نیز به علت این که با بررسی آثار عملیات شرکت‌ها و کنترل شدن آن‌ها روی زیرسطحی، می‌توان برای محافظت از محیط زیست و کنترل کیفیت زیرسطحی آب و هوای یک منطقه بکار گرفت.

در بخش معدنی، ژئوالکتریک به عنوان یکی از مدت های اولیه در جستجوی منابع معدنی در استخراج مواد معدنی به کار می‌رود. با استفاده از این تکنیک، می‌توان خصوصیات زیرسطحی یک معدن را بررسی کرده و اطلاعاتی پیرامون نوع و مقدار معادنی داخل آن کسب کرد. این اینفوگراف های بدست آمده دربرگیرنده مسائلی از مقدار معادنی تا ابعاد و شکل معدن است.

5. اهمیت ژئوالکتریک در برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

استفاده از تکنیک‌های ژئوالکتریک در برنامه‌ریزی و مدیریت محیط زیست نقش مهمی را دارد. این تکنیک در برنامه‌ریزی احداث بنیاده‌سازی‌های زیرزمینی، ایجاد رویه سیال و منابع آب استفاده می‌شود. ژئوالکتریک به عنوان یک ابزار تشخیصی یک بعدی، بسیار مفید در برنامه ریزی و محاسبه اطلاعات سطح زیرسطحی و بازیابی و استفاده از منابع آب(زیرزمینی و سطحی) در مناطق مختلف است.

در نهایت…

در نهایت، ژئوالکتریک یک تکنولوژی قدیمی، با پیشرفت‌هایی که داشته در کاربردهای وسیع و گسترده است. این تکنولوژی با توانائی تحلیل خاصیت های زیر سطحی، روشی کارآمد در بسیاری از بخش‌ها (صنعت، کشاورزی، محیط زیستی و معدنی) محسوب می‌شود و با توجه به نیاز رو به رشد بازار، قابلیت اعتماد و خدمات جذاب‌تری در برابر پرداختی های هزینه‌ای نسبتا کمتری دارد.

خدمات شرکت ژئوفیزیک مانند: مطالعات ژئوفیزیک ، اکتشاف آب ، مطالعات GPR ، مطالعات لرزه نگاری، آزمایش دانهول ،مطالعات ژئوالکتریک ، سونداژ ، مطالعات الکترومغناطیس ، مطالعات ژئوتکنيک ، آزمایشات درون چاهی ، مطالعات الکترومغناطیس – آزمایش مگنتومتری

جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع خدمات مانند: مطالعات ژئوفیزیک ، اکتشاف آب ، مطالعات GPR ، مطالعات لرزه نگاری ، آزمایش دانهول ،مطالعات ژئوالکتریک ، سونداژ ، مطالعات الکترومغناطیس، آزمایش مگنتومتری با شرکت آسیا ژئوفیزیک و ژئوتکنیکی تماس بگیرید.

اینستاگرام آسیا ژئوفیزیک

مطالعات الکترومغناطیس – مطالعات ژئوالکتریک – مطالعات لرزه نگاری – مطالعات GPR ، سونداژ – مطالعات ژئوتکنيک – آزمایشات درون چاهی – مطالعات ژئوالکتریک – مطالعات GPR – اکتشاف آب – مطالعات ژئوتکنيک – مطالعات ژئوالکتریک – مطالعات GPR – مطالعات الکترومغناطیس – مطالعات ژئوفیزیک – مطالعات GPR – مطالعات ژئوالکتریک – مطالعات الکترومغناطیس -مطالعات ژئوتکنيک – مطالعات ژئوتکنيک- مطالعات ژئوتکنيک – مطالعات ژئوفیزیک- اکتشاف آب آزمایش مگنتومتری – آزمایش دانهول – آزمایشات درون چاهی – آزمایش دانهول

شماره تماس: 09123533974

آدرس: تهران بزرگراه ستاری خیابان 20 متری گلستان

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    خانهخدماتتماسارتباط با ما