گمانه

گمانه

ما در این مطلب به مبحث گمانه میپردازیم. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع خدمات مانند: مطالعات ژئوفیزیک، اکتشاف آب ، مطالعات GPR ، مطالعات لرزه نگاری ، آزمایش دانهول ،مطالعات ژئوالکتریک ، سونداژ، مطالعات الکترومغناطیس , مطالعات ژئوتکنيک ، آزمایشات درون چاهی ،‌ آزمایش مگنتومتری با شرکت آسیا ژئوفیزیک و ژئوتکنیکی تماس بگیرید.

1. مقدمه ای بر گمانه ها

شناخت سهم آب‌های زیرزمینی در تامین آب، از جمله آبیاری باغ‌ها، آبیاری محصولات کشاورزی، آبیاری ذخایر، تامین آب شرب و شهر، روز به روز در حال افزایش است. این امر ناشی از الگوهای ناهماهنگ بارندگی، تغییرات آب و هوایی و افزایش تقاضای آب است. با وجود دکل‌های حفاری با اشکال و اندازه‌های مختلف بین محل‌های حفاری، مناسب است که ما مدتی را صرف تشریح برخی از جنبه‌های مهم در رابطه با یک گمانه موفق کنیم – این فراتر از انتخاب مکان مناسب حفاری است!

2. آب های زیرزمینی (آب های زیرزمینی چیست؟)

برای درک وجود آب های زیرزمینی، بهتر است آن را بر اساس جایگاه آن در چرخه آب در نظر بگیرید. در مقطعی از زمان، تقریباً تمام آب‌های زیرزمینی زمانی بارندگی بودند که روی سطح زمین فرود آمدند. بیشتر این بارندگی در نهرها و رودخانه‌های کوچک به سمت پایین جریان می‌یابد تا در نهایت سدها را پر کند یا به دریا برسد. مقداری از آن به اتمسفر تبخیر می‌شود، در حالی که مهمتر از همه، مقداری از بارندگی به خاک و سنگ‌های زیر سطح نفوذ می‌کند. آبی که در زیر سطح نفوذ می کند، به آب زیرزمینی تبدیل می شود. آب های زیرزمینی بین خاک، رسوب یا ذرات سنگ به نام فضاهای منفذی یا بینابینی ذخیره و منتقل می شوند و زمانی که در مقادیر معنی دار در دسترس باشند، یک آبخوان را تشکیل می دهند.

سه نوع اصلی آبخوان وجود دارد، یعنی؛ یک سفره اولیه ، که در آن آب زیرزمینی در فضاهای منفذی بین مواد رسوبی جریان دارد (مثلاً در ماسه‌های سست)، یک سفره ثانویه یا شکسته که در آن آب زیرزمینی در شکستگی‌های درون سنگ بستر رخ می‌دهد و یک سفره آب زیرزمینی که در آن آب زیرزمینی ذخیره شده و از طریق حفره‌های انحلال جریان می‌یابد (معمولاً مرتبط با سنگ آهک و دولومیت). در یک بافت آفریقای جنوبی، سفره های زیرزمینی شکسته نوع آبخوان غالب هستند. شکستگی هایی که در حین حفاری متقاطع می شوند، گاهی اوقات به طور غیر رسمی به عنوان “رگه” نامیده می شوند، که اگر در نظر بگیریم که شکستگی و گسلش معمولاً مسطح است و به ندرت به شکل لوله ای (شبه رگ) است، از نظر مفهومی نادرست است.

عملکرد پایدار یک گمانه به موقعیت زمین شناسی و میزان بارندگی در منطقه (همراه با تغذیه آب های زیرزمینی) بستگی دارد. رسانایی هیدرولیکی (ویژگی سطح زیرین که میزان انتقال آن را توصیف می کند) و ذخیره سازی (مشابه با حجم آب ذخیره شده در آبخوان) کنترل های زمین شناسی مهمی بر بازده بالقوه یک گمانه هستند.

به همین ترتیب، کیفیت آب های زیرزمینی نیز توسط زمین شناسی و بارندگی کنترل می شود. سنگ میزبان، با فعل و انفعالات شیمیایی سنگ و آب، معمولاً کیفیت آب زیرزمینی را تعیین می کند. علاوه بر این، در مناطقی که تبخیر بسیار بیشتر از بارندگی است، آب‌های زیرزمینی تمایل به شوری بیشتری دارند زیرا اثر «طراوت‌بخشی» تغذیه کم است.

3. انتخاب محل مته صحیح:

با توجه به اینکه زمین شناسی چیزی است که عملکرد بالقوه و کیفیت آب زیرزمینی یک سفره زیرزمینی را کنترل می کند، این باید نقطه شروعی برای هر بررسی آب زیرزمینی باشد. بنابراین، انتخاب هدف مته (هم از نظر فضایی و هم به صورت عمودی) نباید بر اساس آرزو، تصادف یا حتی ژئوفیزیک (به تنهایی) باشد – بلکه باید بر اساس مفهوم‌سازی زمین‌شناسی منطقه همراه با موارد مربوطه تعریف شود. مفاهیم هیدروژئولوژیکی

برای درک موقعیت زمین شناسی یک منطقه، نقشه های دقیق زمین شناسی به راحتی در دسترس هستند که می توانند از انجمن های زمین شناسی خریداری شوند. این نقشه ها تنها نشانه ای از آنچه در سطح زمین در منطقه مورد نظر رخ می دهد ارائه می دهند و نیاز به تفسیر از یک دانشمند زمین با سابقه زمین شناسی دارند. علاوه بر این، زمین شناس باید بتواند نقشه برداری سطح میدانی را برای ارتباط مشاهدات با آنچه در منطقه نقشه برداری شده است انجام دهد.

در جایی که مشاهدات زمین‌شناسی و مفهوم‌سازی سه بعدی برای شناسایی هدف ترجیحی انجام شده است، می‌توان از تکنیک‌های ژئوفیزیکی برای بررسی بیشتر زیرسطحی و تعیین اهداف مته استفاده کرد. علم ژئوفیزیک مطالعه چگونگی برهمکنش مواد مختلف زمین (ماسه ها، خاک رس، سنگ های متراکم، سنگ های سبک و غیره) با سیگنال های مختلف (مانند الکتریکی، مغناطیسی، لرزه ای) است. نمونه هایی از روش های رایج مورد استفاده در آفریقای جنوبی در ارتباط با مطالعات آب های زیرزمینی، روش های مقاومت الکتریکی، روش های الکترومغناطیسی و روش های مغناطیسی هستند. به طور معمول، بررسی های ژئوفیزیکی برای بهبود درک زمین شناسی به جای ترسیم وقوع آب های زیرزمینی استفاده می شود.

به غیر از داده های زمین شناسی و ژئوفیزیک به دست آمده در این زمینه، اطلاعات گمانه موجود می تواند در انتخاب هدف حفاری و پیش بینی نتایج بسیار مفید باشد. اغلب یک منطقه مورد مطالعه از قبل دارای چندین گمانه است و همه آنها (چه با بازده بالا و چه کم) مجموعه داده های بسیار مفیدی را برای کمک به زمین شناس در توسعه یک مدل مفهومی هیدروژئولوژیکی قبل از تعریف موقعیت حفاری نهایی ارائه می دهند.

در آفریقای جنوبی (و در سراسر جهان) گمانه ها اغلب بر اساس پیشنهاد یک پیشگوی آب حفر می شوند. پیشگویان آب ادعا می کنند که مکان آب زیرزمینی را بر اساس روشی که میله غال (اغلب یک سیم یا شاخه) در دست آنها حرکت می کند، در حالی که در اطراف منطقه ای که انتظار دارند آب پیدا کنند، راه می روند، پیدا می کنند. در حالی که این روش ممکن است برای بسیاری از استفاده کنندگان از آب های زیرزمینی نزدیک و عزیز باشد، زمان، تجربه و آزمایش های کنترل شده نشان داده است که یک رویکرد علمی با استفاده از نقشه برداری زمین شناسی، بررسی های ژئوفیزیکی و مدل سازی مفهومی ژئوهیدرولوژیکی سالم به احتمال زیاد موفقیت آمیز است.

خدمات شرکت ژئوفیزیک مانند: مطالعات ژئوفیزیک ، اکتشاف آب ، مطالعات GPR ، مطالعات لرزه نگاری ، آزمایش دانهول ،مطالعات ژئوالکتریک ، سونداژ ، مطالعات الکترومغناطیس ، مطالعات ژئوتکنيک ، آزمایشات درون چاهی ، مطالعات الکترومغناطیس – آزمایش مگنتومتری

جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع خدمات مانند: مطالعات ژئوفیزیک ، اکتشاف آب ، مطالعات GPR ، مطالعات لرزه نگاری ، آزمایش دانهول ،مطالعات ژئوالکتریک ، سونداژ ، مطالعات الکترومغناطیس، آزمایش مگنتومتری با شرکت آسیا ژئوفیزیک و ژئوتکنیکی تماس بگیرید.

اینستاگرام آسیا ژئوفیزیک

مطالعات الکترومغناطیس – مطالعات ژئوالکتریک – مطالعات لرزه نگاری – مطالعات GPR ، سونداژ – مطالعات ژئوتکنيک – آزمایشات درون چاهی – مطالعات ژئوالکتریک – مطالعات GPR – اکتشاف آب – مطالعات ژئوتکنيک – مطالعات ژئوالکتریک – مطالعات GPR – مطالعات الکترومغناطیس – مطالعات ژئوفیزیک – مطالعات GPR – مطالعات ژئوالکتریک – مطالعات الکترومغناطیس -مطالعات ژئوتکنيک – مطالعات ژئوتکنيک- مطالعات ژئوتکنيک – مطالعات ژئوفیزیک- اکتشاف آب آزمایش مگنتومتری – آزمایش دانهول – آزمایشات درون چاهی – آزمایش دانهول – مطالعات لرزه نگاری

شماره تماس: 09123533974

آدرس: تهران بزرگراه ستاری خیابان 20 متری گلستان

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    خانهخدماتتماسارتباط با ما