تعیین محل حفر چاه آب

تعیین محل حفر چاه آب

ما در این مطلب به مبحث تعیین محل حفر چاه آب میپردازیم. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع خدمات مانند: مطالعات ژئوفیزیک، اکتشاف آب، مطالعات GPR ، مطالعات لرزه نگاری، آزمایش دانهول، مطالعات ژئوالکتریک، سونداژ، مطالعات الکترومغناطیس , مطالعات ژئوتکنيک، آزمایشات درون چاهی،‌ آزمایش مگنتومتری با شرکت آسیا ژئوفیزیک و ژئوتکنیکی تماس بگیرید.

معنی سازی محل حفر چاه آب، با دقت ترین و سریعترین تکنیک ها

این روز ها یکی از اصلی ترین دغدغه های واحدهای صنعتی و کشاورزی به هدف فراهم کردن آب مورد احتیاج، معین سازی محل حفر چاه آب میباشد. معین سازی محل حفر چاه آب در برترین مکان، هیچ گاه به طور تصادفی اجرا نمیشود و حفاری هایی که بدون شناخت محل آب و به شکل سنتی اجرا میشود تنها هزینه شما رو زیاد میکند.

زیرا معین سازی محل حفر چاه آب ترفند های ویژه به خودش رو دارد و این امر به جهت پیشگیری از مبلغ های گزاف و شکست اجرا میشود. با توجه به اهمیت این مسئله، در این مقاله به ساده ترین تکنیک برای شما شرح دادیم که برای معین سازی محل حفر چاه آب بایستی چه فعالیتی کنید و به چه مورد هایی باید دقت نمایید.

بیشتر بخوانید: مطالعات GPR | رادار نفوذی زمین

شیوه های شناسایی آب زیرزمینی به هدف معین سازی محل حفر چاه آب

نخست از همه شما عزیزان بایستی بدانید که چه تکنیک هایی برای اکتشاف آب زیرزمینی وجود دارد. شناخت آب زیرزمینی به هدف حفاری چاه آب به دو تکنیک انجام میشود :

 • شیوه های سنتی
 • شیوه های مدرن و نوین

معین سازی محل حفر چاه آب به تکنیک سنتی

بشر برای اکتشاف آب زیرزمینی از اخیر تا امروز از تکنیک های گوناگونی بهره گیری کرده است. برخی از این تکنیک ها گاهی ریشه علمی و برخی ریشه تجربی داره. رایج ترین تکنیک هایی که مغنی ها در قدیم به جهت معین سازی حفر چاه آب بهره گیری میکردند به تکنیک های زیر بوده:

 • بهره از تکنیک های چوب یا دازینگ
 • وجود روکش گیاهی و درختانی که به صورت طبیعی سرسبز هستند.
 • چک کردن چاه های قبلی
 • کشف کردن منطقه های حاوی چشمه
 • وجود شکستگ و فرورفتگی در زمین
 • حفاری قنات
 • گردباد محلی
 • سرعت آب شدن برف
 • ویژگی های فیزیکی زمین مانند رنگ و جنس خاک و سنگ
 • بهره از قطب نما
 • منطقه هایی که در آن تپه موریانه وجود دارد.

بیشتر بخوانید: مطالعات لرزه نگاری دانهول

معین سازی مکان حفاری چاه آب به تکنیک های مدرن و علمی

این روز ها تکنیک های سنتی جایگاهی در دانش ژئوفیزیک ندارند و تکنیک های دیگری برای کشف کردن آب در زیرزمین بهره گیری میشود:

کارشناس هی ژئوفیزیک، برای کشف برترین محل حفاری چاه آب در محدوده تحت نظر چند فاکتور کلی را دارا میباشند:

 1. زمین شناسی
 2. بافتار خاک ها
 3. شیب زمین
 4. سمت شیب
 5. چشمه ها، رودخانه و قنات موجود در منطقه
 6. اختلاف ارتفاع منطقه ها

اما این مورد ها فقط 10 تا 20 درصد فعالیت کشف منبع های آب زیرزمینی رو شامل میگردد و 80 درصد باقی مانده، با دانش و تجربه یک کارشناس آب ماهر کامل میشود. به همین خاطر آبشناسان ماهر، برای بیشتر شدن دقت در چک کردن منبع های آب زیرزمینی از تکنیک ها و دستگاه های تخصصی ژئوفیزیک یا دستگاه معین سازی محل حفر چاه آب بهره گیری میکنند که این دستگاه ها بایستی ثبت شده علمی و مورد تایید وزارت های مرتبط نیز باشد.

تکنیک های ژئوفیزیک مورد بهره در یافتن برترین محل حفاری چاه آب:

 • تکنیک مغناطیس سنجی
 • تکنیک الکترومغناطیس
 • تکنیک گرانی سنجی
 • تکنیک ژئوالکتریک
 • تکنیک لرزه نگاری
 • تکنیک جاذبه

بیشتر بخوانید: گمانه زنی و کاربرد آن در ژئوتکنیک

علت های عدم پیروزی در معین سازی محل حفر چاه آب چیست؟

در خیلی از منطقه های حفر چاه های آب با شکست روبرو شده و برخی اشخاص پول بسیار زیادی رو صرف این امر میکنند و نتیجه ای دریافت نمیکنند. در زیر به صورت خلاصه، علت های عدم رسیدن به آب در هنگام حفاری را شرح میدهیم:

چیزی که نیاز هست بدانید، این میباشد که هیچ فردی به صورت 100% از زیر زمین اطلاعات نداشته و پیشفرض شما برای رسیدن به آبِ بسیار زیاد از زمین میتواند موجب گرفتن تصمیم اشتباه شود و بهره صحیحی از آب موجود در زمین نکنید.

این عدم مطلع بودن در خیلی از منطقه های ایران موجب حفر چندین چاه در زمین بر اثر نظر های مردم محلی شده که در اغلب موارد نتیجه های ناموفقی را به دنبال داشته است. همین کار سبب شده که یلی از کشاورزان زمین های خودشان رو رها نمایند و به دنبال رفتن به شهر ها باشند.

به صورت خلاصه موارد ذیل سبب عدم رسیدن به پیروزی در حفر چاه آب میشود:

 • بهره از تکنیک های سنتی و دیرینه در کشف آب زیرزمینی
 • عدم مطلع بودن در حیطه وجود شناسایی آب های زیرزمینی
 • مهندسی بد در یافتن آب زیرزمینی
 • کم بودن آب و خشکسالی
 • عدم شناخت مطمعن و صحیح در معین سازیم محل حفر چاه اب
 • عدم آگاهی از منبع های آب زیرزمینی منطقه
 • کمبود عمق حفاری
 • حفاری چاه آب در محل نامناسب
 • حفر چاه به تکنیک های نامناسب به واسطه مغنی های غیر متخصص
 • عدم بهره از تکنیک پمپاژ نامناسب
 • اعتما نداشتن به کارشناس آب زیرزمینی

برترین اماکن برای حفاری چاه آب

برترین امکان حفاری چاه آب در خیلی از موارد خلاف ذهینت اشخاص محلی و بومی است. آب ها یا روان آب ها بعد از وارد شدن به زمین، فضاها و منفذه های موجود در خاک را اشغال مینمایند. در منطقه های سنگی، حفره ها و شکستگی هایی که محل های خالی بوجود می آورند، مکان جمع شدن آب زیرزمینی است.

و در برخی از منطقه ها آب قادر به حرکت در میان دانه های خاک نمیباشد و یا منفذه های سنگ ها با هم ارتباط ندارند و آبی درون  آن جمع نمی شود.

تجربه ما ثابت کرده که برترین اماکن حفر کردن چاه با توجه به تکنیک های مورد بهره و نتیجه های بدست آمده از دستگاه های شناخت آب زیرزمینی فرق داشته  است. به عنوان مثال در منطقه ای، با جا به جا کردن سه متر و حفاری چاه دوباره از چاه آب پیشین مقدار آبدهی از یک اینچ به چهار اینچ افزایش یافت.

یا در مناطق دیگر در شهری دیگر سه حلقه چاه در بستر رودخانه حفاری شده بود که هیچ کدام آبدهی نداشتند و با شناخت محل مساعد جای آب در دامنه کوه، آبدهی به اندازه 5/3 تا 4 اینچ شناخته شد.

بیشتر بخوانید: امواج الکترومغناطیس چگونه تولید میشود؟

خدمات شرکت ژئوفیزیک مانند: مطالعات ژئوفیزیک، اکتشاف آب، مطالعات GPR، مطالعات لرزه نگاری، آزمایش دانهول، مطالعات ژئوالکتریک، سونداژ، مطالعات الکترومغناطیس، مطالعات ژئوتکنيک، آزمایشات درون چاهی، مطالعات الکترومغناطیس – آزمایش مگنتومتری

جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع خدمات مانند: مطالعات ژئوفیزیک ، اکتشاف آب ، مطالعات GPR ، مطالعات لرزه نگاری ، آزمایش دانهول ،مطالعات ژئوالکتریک ، سونداژ ، مطالعات الکترومغناطیس، آزمایش مگنتومتری با شرکت آسیا ژئوفیزیک و ژئوتکنیکی تماس بگیرید.

اینستاگرام آسیا ژئوفیزیک

مطالعات الکترومغناطیس – مطالعات ژئوالکتریک – مطالعات لرزه نگاری – مطالعات GPR ، سونداژ – مطالعات ژئوتکنيک – آزمایشات درون چاهی – مطالعات ژئوالکتریک – مطالعات GPR – اکتشاف آب – مطالعات ژئوتکنيک – مطالعات ژئوالکتریک – مطالعات GPR – مطالعات الکترومغناطیس – مطالعات ژئوفیزیک – مطالعات GPR – مطالعات ژئوالکتریک – مطالعات الکترومغناطیس -مطالعات ژئوتکنيک – مطالعات ژئوتکنيک- مطالعات ژئوتکنيک – مطالعات ژئوفیزیک – اکتشاف آب آزمایش مگنتومتری – آزمایش دانهول – آزمایشات درون چاهی – آزمایش دانهول – مطالعات لرزه نگاری

شماره تماس: 09123533974

آدرس: تهران بزرگراه ستاری خیابان 20 متری گلستان

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  خانهخدماتتماسارتباط با ما