کاربرد های ژئوفیزیک

کاربرد های ژئوفیزیک

ما در این مطلب به مبحث کاربرد های ژئوفیزیک میپردازیم. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع خدمات مانند: مطالعات ژئوفیزیک، اکتشاف آب، مطالعات GPR ، مطالعات لرزه نگاری، آزمایش دانهول، مطالعات ژئوالکتریک، سونداژ، مطالعات الکترومغناطیس , مطالعات ژئوتکنيک، آزمایشات درون چاهی،‌ آزمایش مگنتومتری با شرکت آسیا ژئوفیزیک و ژئوتکنیکی تماس بگیرید.

کارایی تجهیزات در علم ژئوفیزیک

در حقیقت این روز ها با گسترش همزمان علوم متنوع و ارتباط در هم پیچیده میان آنها، علم ژئوفیزیك یک علم چند رشته‌ای شده است كه با استفاده از دانش و تروفند های فیزیک، ریاضی، زمین‌شناسی و كامپیوتر به بررسی نیروها و پروسه های فیزیكی كه در اخیر و اکنون در حال تغییر سیاره ما بوده‌اند می‌پردازد.

این روز ها این‏ دانش با استفاده از دیگر علوم‏ پایه‏، علمی است‏ با استفاده های بسیار که به شاخه‏ های‏ زیادی تقسیم‏ می‏‌شود. مسئولیت اصلی‏ علم‏ ژئوفیزیک‏، بررسی پروسه های فیزیکی‏ است‏ که‏ در سیاره زمین‏ و منظومه شمسی‏ بروز می‏‌دهد.

شناخت‏ پدیده‏ های‏ مربوط با تحول‏ زمین‏ جامد، جو و اقیانوس‌ها برای‏ فراهم کردن احتیاج های  اساسی‏ زندگی‏ انسان و همینطور شناسایی پتانسیل های منبع های آتی‏ الزامی است.

اهمیت تکنیک های ژئوفیزیكی در آن است كه به ژئوفیزیكدانان فرصت می‌دهد تا خاصیت فیزیكی داخل زمین را كه از اختیار مستقیم انسان خارج هستند اندازه‌گیری کنند. به طور مثال درک ماهیت زلزله‌‌ و حركت و تغییرات شكل قاره‌ها از مسئله های مهمی میباشند كه همیشه ذهن ژئوفیزیكدانان را به خود مشغول نموده اند.

آنها با بهره از موج های لرزه‌ای و اندازه‌گیری میدان‌های گرانش و مغناطیس زمین می‌توانند خاصیت های الاستیكی ومغناطیسی، چگالی، و حرارت داخل زمین را بررسی کرده تا به شناخت برتری از ماهیت بعضی پدیده ها مثل زلزله و حرکت قاره­‌ها دست یابند.

بیشتر بخوانید: مطالعات لرزه نگاری دانهول

انواع شیوه های ژئوفیزیکی در کشف ژئوتکنیکی

درخواست دائمی و فزاینده‌ی استفاده از فلزات و کانی‌ها و افزایش بسیار مصرف هیدروکربورها مثل نفت و گاز طبیعی، در طول دهه‌های اخیر موجب گسترش خیلی از تکنیک های ژئوفیزیکی با دقت‌های بسیار برای آشکارسازی نهفته ها و ساختارهای غیرقابل مشاهده شده است.

با گسترش وسیله های الکترونیکی در لوازم های صحرایی و کاربرد گسترده کامپیوترها در تحلیل داده‌های ژئوفیزیکی، پیشرفت تکنیک های کاوش به خصوص در دهه‌ی اخیر خیلی سریع بوده است و این روز ها تکنیک ها و لوازم های گوناگون و مختلفی در کاوش‌های صحرایی به کار گرفته می‌شود.

باید اضافه کرد که شیوه های ژئوفیزیکی تنها میتوانند ناپیوستگی‌های زمین شناسی را پیدا کنند. ناپیوستگی جایی است که محیطی از نظر بعضی خاصیت های فیزیکی از محیط نزدیک خود متمایز می‌شود. عموما خاصیت فیزیکی سنگ‌ها که در بررسی های ژئوفیزیکی مورد بهره قرار می‌گیرد شامل خاصیت های کشسانی، چگالی، هدایت یا دوام الکتریکی، امکان مغناطیس شدگی، هدایت گرمایی و رادیواکتیویته میباشد.

با بهره از همین خاصیت های فیزیکی است که در تکنیک های ژئوفیزیکی اساساً می‌توان ناپیوستگی‌های میان دو محیط را شناسایی کرد.

بیشتر بخوانید: مطالعات GPR | رادار نفوذی زمین

اطلاعات نخستین

در اکتشافات ژئوفیزیکی بعضی از مهمترین خاصیت های فیزیکی زمین به واسطه ابزارهای مخصوص اندازه‌گیری شده و با تفسیر نتیجه های حاصله، شرایط زیرزمین استنتاج می‌شود. خاصیتی از سنگ‌ها که در اکتشافات ژئوفیزیکی، سنجیده می‌شوند، عموما شامل کشسانی (الاستیته)، هدایت الکتریکی، هدایت حرارتی، چگالی، خواص مغناطیسی و رادیواکتیویته میباشد.

در کشف ژئوفیزیکی عموما به دنبال یک ناهنجاری یا به زبانی انحراف از مشخصه های یکدست زمین‌شناسی هستیم. تغییر یکدفعه های در جنس ماده ها، برخورد به یک گسل یا یک منطقه خرد شده یا لایه‌های آبدار می‌توانند ناهنجاری‌ هایی نسبت به شرایط طبیعی به شمار آیند.

بایستی توجه داشت که هر چقدر ناهنجاری مورد بررسی نسبت به تجهیزات اندازه‌گیری دورتر قرار گرفته باشد، اثر آن ضعیف‌تر میگردد.

تکنیک لرزه نگاری

مهمترین قسمت از کارهای ژئوفیزیکی را کار لرزه نگاری تشکیل می‌دهد. به صورت کلی موج های لرزه‌ای از محل تشکیل به شکل کروی نشر می‌شوند. این موج ها با سرعتی که بستگی به خاصیت الاستیکی ماده ها دارد از درون آن عبور می‌کنند.

موج های لرزه‌ای در محل تغییر جنس ماده ها منعکس یا منکسر شده و بعد از بازگشت به سطح زمین به واسطه تجهیزاتی ثبت می‌شوند. این موج ها که مشابه موج های زمین لرزه اما به دفعات ضعیف تر از آن هستند، برچند گونه میباشند.

موج های اولیه یا فشاری (P) که گونه ای امواج داخلی هستند که در راستای نشر موج ارتعاش می‌کنند. موج های برشی یا عرضی (S) که گونه ای موج های داخلی هستند که در آنها راستای ارتعاش ذرات عمود بر سمت انتشار موج است و بالاخره موج های ریلی که موج هایی هستند که فقط در نزدیکی سطح زمین ریشه گرفته و دامنه نوسان آن با عمق به سرعت افت می‌یابد.

این شیوه مطابق با روش اندازه‌گیری زمان گرفتن موج‌های لرزه‌ای به دو شکل بازتابی و انکساری (شکست مرزی) اجرا می‌شود. در تکنیک لرزه‌ای بازتابی عموما زمان انتشار موج لرزه‌ای اندازه‌گیری می‌شود که از چشمه‌ی انرژی آزاد شده و در یک سطح بازتاب کننده بازتابش پیدا کرده است و در سطح زمین به گیرنده می‌رسد.

بیشتر بخوانید: گمانه زنی و کاربرد آن در ژئوتکنیک

تکنیک لرزه‌ای انکساری

از این شیوه برای گرفتن اندازه سرعت امواج در لایه‌های گوناگون که می‌تواند علامتی از جنس ماده ها و سطح ایستابی باشد. همینطور معین سازی عمق لایه‌ها و محل گسل‌ها و غارها بهره گیری می‌شود. تکنیک لرزه نگاری انکساری را میشود به شکل یک کاناله و با یک ژئوفون منفرد، یا توسط رشته‌ای از ژئوفون‌ها اجرا نمود.

در تکنیک تک کاناله یک ژئوفون در فواصلی کوتاه از دستگاه در زمین قرار داده می‌شود. اکنون با یک صفحه فلزی که در حدود سه متری دستگاه قرار گرفته با چکش ضربه‌ای وارد می‌شود. وقت ایجاد ضربه به واسطه سیمی که از چکش به دستگاه متصل شده اندازه‌گیری میگردد.

تکنیک لرزه‌ای مستقیم

تکنیک های لرزه‌ای مستقیم عموما برای دست پیدا کردن به خصوصیت های دینامیک سنگ و خاک، مانند مدول یانگ، نسبت پوآسون، مدول برشی و مدول ظاهری و همینطور ارزیابی کیفیت سنگ، مانند تراکم شکستگی‌ها و درجه تجزیه کاربرده میشود.

تکنیک لرزه‌ای انعکاسی

قسمتی از انرژی موج های لزره‌ای در حد فواصل دو محیط که حاوی سرعت موج یا چگالی مختلفی هستند، منعکس می‌شود. بنابراین با اندازه گیری تایم ورود امواج انعکاسی می‌توان سطح هایی را که مرز میان انواع سنگ را شکل می‌دهند به نقشه درآورد.

این تکنیک مشابه تکنیک ژرفاسنجی صوتی در دریاها و اقیانوس‌ها میباشد.

بیشتر بخوانید: امواج الکترومغناطیس چگونه تولید میشود؟

خدمات شرکت ژئوفیزیک مانند: مطالعات ژئوفیزیک، اکتشاف آب، مطالعات GPR، مطالعات لرزه نگاری، آزمایش دانهول، مطالعات ژئوالکتریک، سونداژ، مطالعات الکترومغناطیس، مطالعات ژئوتکنيک، آزمایشات درون چاهی، مطالعات الکترومغناطیس – آزمایش مگنتومتری

جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع خدمات مانند: مطالعات ژئوفیزیک ، اکتشاف آب ، مطالعات GPR ، مطالعات لرزه نگاری ، آزمایش دانهول ،مطالعات ژئوالکتریک ، سونداژ ، مطالعات الکترومغناطیس، آزمایش مگنتومتری با شرکت آسیا ژئوفیزیک و ژئوتکنیکی تماس بگیرید.

اینستاگرام آسیا ژئوفیزیک

مطالعات الکترومغناطیس – مطالعات ژئوالکتریک – مطالعات لرزه نگاری – مطالعات GPR ، سونداژ – مطالعات ژئوتکنيک – آزمایشات درون چاهی – مطالعات ژئوالکتریک – مطالعات GPR – اکتشاف آب – مطالعات ژئوتکنيک – مطالعات ژئوالکتریک – مطالعات GPR – مطالعات الکترومغناطیس – مطالعات ژئوفیزیک – مطالعات GPR – مطالعات ژئوالکتریک – مطالعات الکترومغناطیس -مطالعات ژئوتکنيک – مطالعات ژئوتکنيک- مطالعات ژئوتکنيک – مطالعات ژئوفیزیک – اکتشاف آب آزمایش مگنتومتری – آزمایش دانهول – آزمایشات درون چاهی – آزمایش دانهول – مطالعات لرزه نگاری

شماره تماس: 09123533974

آدرس: تهران بزرگراه ستاری خیابان 20 متری گلستان

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    خانهخدماتتماسارتباط با ما