مطالعات لرزه نگاری

مطالعات لرزه نگاری

ما در این مطلب به مبحث مطالعات لرزه نگاری میپردازیم. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع خدمات مانند: مطالعات ژئوفیزیک، اکتشاف آب، مطالعات GPR ، مطالعات لرزه نگاری، آزمایش دانهول، مطالعات ژئوالکتریک، سونداژ، مطالعات الکترومغناطیس , مطالعات ژئوتکنيک، آزمایشات درون چاهی،‌ آزمایش مگنتومتری با شرکت آسیا ژئوفیزیک و ژئوتکنیکی تماس بگیرید.

مطالعات لرزه نگاری

تکنیک لرزه ای یک روش خیلی مهم در ژئوفیزیک که نقش بسزایی در درک ساختار زیرسطحی زمین دارد.
به صورت گسترده در عرصه های متنوع مثل: کشف  نفت و گاز، مطالعه های زیست محیطی، مهندسی عمران و تحقیق های زمین شناسی استفاده می گردد.

تکنیک های لرزه‌ای مشمول استفاده از ماده های مصنوعی است و موج های لرزه ای واکنش آنها با ماده های زیر سطحی برای به وجود آوردن تصویر های دقیق از درون زمین.

شیوه لرزه ای

شیوه لرزه نگاری یک تاکتیک ژئوفیزیکی است که از نشر امواج لرزه ای در زمین برای جمع کردن مطالعه هایی درباره ساختار زیرسطحی آن استفاده می کند.

موج های لرزه ای را می توان به شکل مصنوعی با تجهیزات گوناگونی اعم از تماس با وزنه سنگین به زمین، منفجر کردن مواد منفجره یا استفاده از منبع های ارتعاشی تخصصی به وجود آورد.

این موج ها در زمین حرکت کرده و به وسیله حسگرها (ژئوفون یا شتاب سنج) در سطح یا در گمانه ها اثبات می شوند.

بعد داده های ثبت شده برای به وجود آوردن تصویر های لرزه ای پردازش و تجزیه و تحلیل می شوند و بینش های با ارزشی را درباره ترکیب، چگالی و هندسه لایه های زیرسطحی عرضه میکنند.

شیوه لرزه ای بر این پایه استوار است که موج های لرزه ای به سرعت های گوناگون به واسطه انواع متنوعی حرکت می کنند.

بیشتر بخوانید: اکتشاف حفرات زیرزمینی

اهمیت در ژئوفیزیک و کشف:

عکسبرداری زیرسطحی:

شیوه های لرزه ای برای تشکیل عکس های دقیق از سطح زیرزمینی، کمک به ژئوفیزیکدانان و زمین شناس ها برای درک پراکنش سنگ ها، رسوب ها و سایر خصوصیت های زمین شناسی الزامی هستند.

این داده ها برای دامنه گسترده ای از از استفاده ها، مانند اکتشاف منبع ها و تخمین های زیست محیطی، اساسی است.

کشف هیدروکربن:

در صنعت نفت و گاز، بازبینی های لرزه ای برای محل یابی مخزن های هیدروکربنی نهفته در زیر سطح زمین الزامی است.

با تجزیه و تحلیل موج های لرزه ای انعکاس یافته، تیم های اکتشافی می توانند ساختار هایی را که امکان دارد شامل نفت و گاز باشند بشناسند.

مهندسی عمران:

شیوه های لرزه ای در مهندسی عمران برای محاسبه موقعیت زمین شناسی یک سایت پیش از ساخت استفاده می شود.

این به مهندس ها کمک می کند تا خطر های احتمالی مربوط با آن را درک کنند زلزله و سازه هایی را طراحی کنند که در مقابل نیروهای لرزه ای دوام داشته باشند.

بیشتر بخوانید: مطالعات MASW

مطالعه های محیطی:

 تاکتیک های لرزه ای در مطالعه های محیطی برای بازبینی موقعیت زیرسطحی مانند آب های زیرزمینی استفاده می گردد و سفره های آبخواص خاک و کثیفی های احتمالی این اطلاعات برای تخمین تاثیرات زیست محیطی و پروژه های اصلاحی مهم است.

خطر طبیعی برآورد:

شیوه های لرزه ای برای مطالعات و پایش خطر های طبیعی مثل زلزله و فعالیت های آتشفشانی اساسی هستند.

درک سازه های زیرسطحی و فسیر خط هایی به تخمین حطر های لرزه ای و انجام کار هایی برای کم کردن رخداد های احتمالی کمک می کند.

به صورت خلاصه، شیوه لرزه ای وسیله همه کاره و با قدرت در ژئوفیزیک و کشف ها است که معلومات با ارزشی را درباره سطح زیری زمین برای بخش گسترده ای از کارایی ها در صنعت های متنوع عرضه میکند.

اصول نخستین شیوه لرزه ای

شیوه لرزه ای بر اساس انتشار موج های لرزه ای در زیر سطح زمین متکی شده است.

این موج ها به شکل مصنوعی تولید می شوند و بعد برای ایجاد عکس هایی از ساختار زیرسطحی ضبط می شوند.

قواعد اساسی شیوه لرزه ای عبارتند از:

تولید موج های لرزه ای:

موج های لرزه ای عموما به واسطه یک منبع کنترل شده تشکیل می شوند که می تواند وزنی باشد که به روی زمین افتاده، ماده های منفجره یا یک دستگاه ارتعاشی ویژه، هدف ایجاد نابسامانی است که موج هایی را تولید کند که توانایی نفوذ به زمین داشته باشد.

بیشتر بخوانید: تعیین توپوگرافی سنگ کف

نشر امواج لرزه ای:

بعد از تشکیل، موج های لرزه ای از طریق زمین حرکت می کنند، به لایه های گوناگون وارد شده و در فصل مشترکی که در آن تغییر هایی در خاصیت زیرسطحی وجود دارد، مثل سنگ ها یا سازه های مختلف زمین شناسی، به سطح بازتاب می کنند.

دو نوع اصلی موج های لرزه‌ای، موج های فشاری (امواج P) و موج های برشی (امواج S) هستند که هر یک دارای خاصیت و سرعت‌های معلومی هستند.

ثبت موج های لرزه ای:

موج های لرزه ای به وسیله حسگرهایی با نام ژئوفون یا شتاب سنج اثبات می شوند که به شکل استراتژیک روی سطح زمین یا در گمانه ها قرار می گیرند.

این حسگرها حرکت زمین حاصل از عبور موج های لرزه ای از سطح های زیر را تشخیص می دهند.

تجزیه و تحلیل وقت سفر:

داده های اثبات شده که تحت عنوان آثار لرزه ای شناخته می شوند، برای مشخص کردن وقت رسیدن موج های لرزه ای در گیرنده های گوناگون تجزیه و تحلیل می شوند.

با گرفتن اندازه وقت سفر و درک سرعت موج ها، ژئوفیزیکدان ها می توانند عمق و خاصیت های ساختارهای زیرسطحی را برداشت کنند.

تغییر سرعت و لایه بندی:

موج های لرزه ای با سرعت های مختلفی از ماده های گوناگون عبور می کنند.

این تغییر در سرعت برای اختلاف میان لایه‌های گوناگون زیرسطحی و سازندهای زمین‌شناسی استفاده میگردد.

تجزیه و تحلیل هر دو پراکنش عمودی و جانبی مواد را در نظر می گیرد.

انعکاس و شکستگی:

انعکاس موقعی اتفاق می افتد که موج های لرزه ای با مرزی میان دو لایه با خصوصیت های صوتی متفاوت روبرو می شوند.

شکست وقتی اتفاق می افتد که موج ها به علت تغییر های سرعت زیرسطحی تغییر سمت می دهند.

هم داده های انعکاس و هم شکستگی برای ساخت عکس های دقیق از سطح زیرین خیلی مهم هستند.

پردازش داده و عکسبرداری:

داده‌های لرزه‌ای زیر پردازش وسیعی قرار می‌گیرند تا کیفیت سیگنال را بهتر کنند، نویز را حذف کند و آن را به یک نمایش با معنی از زیرسطح تبدیل کند.

تاکتیک های عکسبرداری پیشرفته، مثل توموگرافی لرزه ای و مهاجرت، برای به وجود آوری مدل های سه بعدی دقیق استفاده می گردد.

بیشتر بخوانید: اکتشاف کانسار مس

خدمات شرکت ژئوفیزیک مانند: مطالعات ژئوفیزیک، اکتشاف آب، مطالعات GPR، مطالعات لرزه نگاری، آزمایش دانهول، مطالعات ژئوالکتریک، سونداژ، مطالعات الکترومغناطیس، مطالعات ژئوتکنيک، آزمایشات درون چاهی، مطالعات الکترومغناطیس – آزمایش مگنتومتری

جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع خدمات مانند: مطالعات ژئوفیزیک ، اکتشاف آب ، مطالعات GPR ، مطالعات لرزه نگاری ، آزمایش دانهول ،مطالعات ژئوالکتریک ، سونداژ ، مطالعات الکترومغناطیس، آزمایش مگنتومتری با شرکت آسیا ژئوفیزیک و ژئوتکنیکی تماس بگیرید.

اینستاگرام آسیا ژئوفیزیک

شماره تماس: 09123533974

آدرس: تهران بزرگراه ستاری خیابان 20 متری گلستان


اکتشاف آب

مطالعات ژئوفیزیک

مطالعات ژئوتکنیک

آب زیرزمینی

مطالعات ژئوالکتریک

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    خانهخدماتتماسارتباط با ما